Viser arkivet for stikkord stasjon

Minnesund stasjon

Minnesund stasjon på Dovrebanen (eller Hedmarksbanen) ble opprettet under navnet Minne i 1880 og skiftet navn til Minnesund i 1919. Stasjonsbygningen er tegnet av Balthazar Langes og representerer hans annenklasses normalbygning for mellomstasjon på strekningen. Ifølge boken «Neste stasjon» har den en påbygget ark som er tegnet av Paul Due. Vi befinner oss 75,33 km fra Oslo og 142 moh, i Eidsvoll kommune ved utløpet av Mjøsa.

Stasjonen ble ifølge «Banedata 2004» fjernstyrt i 1965 og ubetjent i 1970. Persontrafikken ble nedlagt i 1980, slik at stasjonen bare ble et fjernstyrt krysningsspor. Stasjonsbygningen har tidligere vært okergul, men er nå rosa, og endringen må ha skjedd en gang melllom 1980 og 1993. Stasjonen ble rehabilitert i 2009. I forbindelse med utbygging til dobbeltspor vil jernbanen få en ny trasé utenom Minnesund stasjon, og det vil bli bygget en ny jernbanebro over Minnesund sørøst for den nåværende. Stasjonen blir dermed liggende et lite stykke unna den nye jernbanetraseen. I forbindelse med utbyggingen etableres det et midlertidig massedeponi i nærheten.

Det finnes oppslag om stasjonen også hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Rom eiendom samt omtale i Banedata 2004.

Eidsvoll stasjon (gammel)

Eidsvoll stasjon var opprinnelig endestasjon på Hovedbanen (1854), Norges første jernbanestrekning. Siden har det blitt videre forbindelse nordover, som vi har samlet under oppslaget Dovrebanen.

Den første stasjonsbygningen på Eidsvoll (skrevet Eidsvold til 1920) var bare en liten ekspedisjonsbygning ved Vorma, der det var omstigning til båt. Den beskrives i historisk materiale som «noksaa tarvelig utstyret», ifølge boken «Neste stasjon». Den skal ha hatt to små rom og vært oppført i utmurt bindingsverk. Den er revet. I 1858 ble det oppført en ny bygning. Denne brant den 16. oktober 1877, og bygningen vi ser i dag, er tegnet av Jacob Wilhelm Nordan og oppført i 1878 (ifølge Banedata 2004, mens Fortidsminneforeningens skilt på bygningen sier 1880).

Stasjonen ble nedlagt i 1998, da den ble avløst av en ny stasjon litt lenger nord. Bygningen eies nå av Bjørn Dæhlie med familie. Ved fotografering sommeren 2009 virket stasjonsbygningen nyoppusset, og det stod et «Til leie»-skilt på bygget. Høsten 2013 er det klart at Eidsivating lagmannsrett holder til i den gamle stasjonsbygningen. Den omtales som Lagmannsrettens hus i årsmeldingen fra 2013, der det bl.a. fremgår at lokalene ble tatt i bruk etter tilpasning i 2006.

Det finnes et større anlegg rundt stasjonen, som bildene her antyder. Dette inkluderer godshus (Schirmer og von Hanno, 1854) og lokstall (1878). Stasjonsbygning, godshus og lokstall er oppført på vernelisten.

Vi er 67,51 km fra Oslo S. Stasjonen er også omtalt hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net, og den som leter på nettet, vil finne gamle bilder.

Eidsvoll stasjon (ny)

Denne stasjonen ble bygget til åpningen av Gardermobanen i 1998 og avløste da den gamle Eidsvoll stasjon, som ligger et par hundre meter unna på Hovedbanen og nå ikke brukes som stasjon lenger. Vi er akkurat ved forgreningen der Gardermoen møter Hovedbanen og går over i Dovrebanen (eller Hedemarksbanen) nordover.

Stasjonen ble tegnet av Arne Henriksen, og den er 67,86 km fra Oslo, 127,2 moh. Her snur lokaltogene fra Kongsberg. Billettsalget besørges av Narvesen og billettautomater, og ved stasjonen er bussholdeplass, drosjeholdeplass og parkeringsplass av en viss størrelse. For øvrig er tjenestetilbudet skildret hos Jernbaneverket og NSB. Andre oppslag om stasjonen finnes hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Rom eiendom samt omtale i Banedata 2004.

Annonse