Viser arkivet for stikkord stoppested

Bøverbru stasjon

Bøverbru stoppested åpnet med Skreiabanen den 28. november 1902 og ble oppdgradert til stasjon i 1916, ifølge Banedata 2004. Dette er en status den skal ha mistet i 1963, da persontrafikken ble nedlagt, og det fortelles videre om slutt på bemanning i 1982. Jeg tolker det slik at godstrafikken her sluttet noen år før den ble nedlagt på banen som sådan i 1987. Det er ingen spor ved stasjonsbygningen, men rester av spor finnes litt nærmere Reinsvoll, på sørsiden av fylkevei 246.

Ekspedisjonsbygningen ble som de andre mellomstasjonene på banen tegnet av Paul Armin Due og er fra da banen åpnet. Ifølge Banedata fikk den tilbygget bolig i 1916 og ble solgt i 1985. I dag huser den en brukt- og antikvitetsforretning.

Bøverbru stasjon er 3,99 km fra Reinsvoll, 17,98 km fra Skreia, 110,58 km fra Oslo og 361 moh. Andre oppslag er å finne hos Arkivnett Oppland, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net.

Kraby stasjon

Kraby stoppested åpnet med Skreiabanen den 28. november 1902 og ble nedgradert til holdeplass i 1963, da persontrafikken generelt ble nedlagt på banen. Banedata 2004 opplyser imidlertid at Kraby var betjent i en overgangsfase på grunn av ekspedisjon for Postverket. Godstrafikken for banen ble som kjent nedlagt i 1987, og sporene i området er revet opp.

Den relativt beskjedne ekspedisjonsbygningen ble som de andre mellomstasjonene på banen tegnet av Paul Armin Due. Den er fra da banen åpnet, og ser ut til å være bevart i god stand. Så fikk da også Anna Christine Årstad Fortidsminneforeningens vernepris for sitt restaureringsarbeid i 2002, jubileumsåret for det som aldri ble noe egentlig jubileum. NRK-oppslaget forteller mer fra stasjonens historie. I dag ligger stasjonsbygningen med uthus/privet litt for seg selv langs den tidligere traseen, som nå er gang- og sykkelvei. Denne krysser blant annet fylkesvei 74 og kan formodentlig følges et godt stykke i begge retninger fra det nedlagte stoppestedet. Bygningene ligger på sørsiden av sportraseen, men også på nordsiden er det rester av lasterampe.

Et skilt på bygningen samt Banedata 2004 forteller at vi er 16,12 km fra Reinsvoll, 5,85 km fra Skreia, ca. 33 km fra Gjøvik, 122,77 km fra Oslo og 218 moh. Andre oppslag er å finne hos Arkivnett Oppland, Norsk jernbaneklubb og Wikipedia.

Tettere innpå

Fra motsatt side

Østfra

Vestfra

Uthus/privet

Rester av lasterampe på nordsiden

Nor stasjon

Nor stoppested åpnet med strekningen Kongsvinger-Flisa den 3. november 1893 (fra 1910 del av Solørbanen). Statusen ble oppgradert til stasjon i 1917, og fra 1980-tallet ble ned nedgradert i flere trinn før nedleggelse.

Som ved andre steder langs banen er det Paul Due som har tegnet bygningene her, hvorav ilgodshuset står igjen litt bortgjemt mellom trærne. Det er omtalt som bryggerhus på Jernbane.net, der det også finnes bilder av stasjonsbygningen, som ble revet i 1970. Like nord for godshuset står en rød bygning som er omtalt som vedskjul i boken «Neste stasjon», visstnok det eneste gjenværende i sitt slag. Det er også tegnet av Due. Det kan ellers nevnes at man i sin tid så for seg omfattende båttrafikk på Glomma i tilknytning til stasjonen, men slik ble det ikke.

Stasjonen er/var 120,54 km fra Oslo S via Kongsvinger (20,24 km fra Kongsvinger) og 155 moh. Også Norsk jernbaneklubb har et oppslag, og det finnes noen gamle bilder på dette nettstedet.

Norefjord stasjon

Stasjonsbygningen ved Norefjord stoppested ble oppført i 1925, i god tid før åpningen av Numedalsbanen i 1927. Statusen ble oppgradert til stasjon i 1937 og nedgradert til holdeplass i 1970, ifølge «Banedata 2004». Stasjonsbygningen ser ut til å være av Veggli-typen og har i motsetning til andre stasjoner på banen fått et skilt av Narvesen-typen (hvit skrift på blå bunn).

Her kan man i prinsippet sykle forbi med dresin, selv om det begynner å komme til buskas i skinnegangen. Og apropos dresinsykling: Folk med god tid kan ta en titt på denne videoen fra en dresintur mellom Sandnes og Norefjord. Det er planovergang like nord for stasjonen.

Norefjord stasjon / stoppested / holdeplass er 78,81 km fra Kongsberg, 178,18 km fra Oslo V og 279 moh. Også Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Gvammen.net og Jernbane.net har oppslag om den nedlagte stasjonen. Sjekk også denne reportasjen.

Kravikfjord stasjon

Kravikfjord står markert som holdeplass i «Banedata 2004». Samtidig fortelles det i en fotnote at det var betjening her ved Numedalsbanens åpning ved en baneformann eller banevokter, og at det ikke er kjent hvor lenge ordningen varte.

Et oppslag på stedet forteller historien litt annerledes. Dette var en kjerringstasjon (muligens strengt tatt stoppested) der banevokterens kone kom syklende bort fra vokterboligen til stasjonen en halvtimes tid før togavgang for å ekspedere det som skulle ekspederes. Denne ordningen skal ha vart til 1967, da stedet ble ubetjent.

Det er altså vokterbolig ikke langt unna, og det er ifølge oppslaget også en dresinbu like ved. Selve stasjonsbygningen er for øvrig en ombygget brakke fra anleggstiden. Den er for liten til å kunne huse en togekspeditør med familie. Stasjonsbygningen er solgt, ifølge Banedata. Dette er omtrent en mil nord for Veggli og et sted som gjerne besøkes av dresinsyklister. Her kan man innta medbragt lunsj. Det begynner imidlertid å gro litt igjen i skinnegangen utenfor stasjonsområdet, særlig på nordvestsiden.

Kravikfjord er 70,14 km fra Kongsberg, 169,51 km fra Oslo V og 270,9 moh. Gvammen.net har interiørbilder fra stedet, og også Norsk jernbaneklubb har oppslag om den nedlagte holdeplassen, mens Norsk jernbaneklubb har den med i baneoppslaget.

Mot Kongsberg

Mot Rødberg

Kjerre stasjon

Kjerre stoppested åpnet med Numedalsbanen den 20. november 1927, etter at bygningene ble oppført allerede i 1921, ifølge «Banedata 2004». Samme sted sies det at statusen ble nedgradert til holdeplass den 1. november 1957. Så er det da også bare ett spor i stasjonsområdet i disse dager. Nedleggelse fulgte — her som ellers — ved årsskiftet 1988-89.

Banedata opplyser at bygningene er solgt. Det later til at kjøperen er Melvold ungdomsskole i Sørum, som dermed har et permanent leirskoletilbud til sine elever.

I tillegg til de røde bygningene nær plattformen finnes en okergul vokterbolig bak noen busker og trær ned mot Kravikfjorden. Beliggenheten ved vannet er ganske idyllisk.

Kjerre er ca. 4 km nord for Veggli, og er den første ordentlige stasjonen man kommer til når man sykler dresin nordover. Videre befinner vi oss 64,99 km fra Kongsberg, 164,36 km fra Oslo V og 264 moh. Andre oppslag om Kjerre stasjon finnes hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Gvammen.net. Det finnes dessuten gamle bilder her.

Rollag stasjon

Livsløpet til Rollag stasjon følger Numedalsbanen: Åpning i 1927, nedleggelse av persontrafikken ved årsskiftet 1988-89. Statusen var stoppested før 1929, og i 1971 ble den nedgradert til holdeplass. Ifølge «Banedata 2004» er den i dag (dvs. per 2004) sidespor. Stasjonsbygningen ble oppført i 1924, og den ble naturligvis tegnet ved NSBs arkitektkontor. Boken «Neste stasjon» krediterer i den forbindelse kontorets leder Gudmund Hoel. Det finnes også et uthus. Bygningene er åpenbart malt om på 2000-tallet. På motsatt side av sporet er noe som ser ut som et litt slitent vedskjul, og litt bortenfor er et system med lastevinsjer fra den gang gods ble lastet om her.

Et skilt på stedet forteller at stasjonsbygningen huser en kafé, og sittegrupper på perrongen med bord og stoler er laget etter en slags byggeplasstema. Stasjonsbygning og uthus ser ut til å være greit vedlikeholdt, mens det gror igjen litt (om ikke dramatisk) i skinnegangen. Buttsporet (?) ser ut som det sjangler litt, og det står en gammel Robel (?) der. Det går visstnok sporadiske godstog og turisttog mellom Kongsberg og Rollag.

Rollag stasjon / holdeplass / sidespor er 47,80 km fra Kongsberg, 147,17 km fra Oslo V og 205 moh. Oppslag finnes også hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Wikipedia og Gvammen.net.

Bakkerud stasjon

Bakkerud stoppested åpnet med Numedalsbanen i 1927, men det var midlertidig trafikk her i 1925. «Banedata 2004» forteller at stedet ble betjent ved at en baneformann eller banevokter var til stede til første morgentog, og at det ikke er kjent hvor lenge denne ordningen varte. Deretter var Bakkerud å betrakte som en holdeplass. Bygningen ble oppført i 1926 og skal være solgt. Det var som ellers på banen slutt på persontrafikken fra nyttår 1989.

Vi befinner oss i Flesberg kommune like inntil fylkesvei 40, nærmere bestemt 36,34 km fra Kongsberg, 135,71 km fra Oslo V og 192 moh. Det finnes oppslag om Bakkerud også hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Wikipedia og Gvammen.net.

Kløftefoss stasjon

Ramfos(s) var et nærmest øde sted da Krøderbanen åpnet i 1872. Ramfos Træsliberi ble imidlertid anlagt i 1889, og det kom ganske raskt et sidespor. 1. juni 1891 åpnet så Ramfos holdeplass, og dette året var det to gjennomgående spor samt sidespor og buttspor. I april 1894 ble skrivemåten endret til Ramfoss, og status ble oppgradert til stoppested i 1904, ifølge boken «På sporet med Krøderkippen» (Norsk jernbaneklubb, 1997).

Navnet Ramfoss ble forvekslet med Raufoss, og utydelig håndskrift hos enkelte bidro til å forverre situasjonen, kan vi lese. Stoppestedet skiftet derfor navn til Kløftefoss den 15. mars 1923. Tresliperiet gikk over ende i krakket i 1928, men det var stadig stor tømmertransport fra området, og dessuten var det sidespor til Liamoen grustak. Lasterampen ble byttet ut med en større i 1930-årene i en tid da aktivitetsnivået var høyt. Etter krigen gikk det imidlertid nedover, idet stadig mer av tømmertrafikken gikk over på bil. Det var slutt på persontrafikken i 1958, og stoppestedet ble ubemannet i 1969. Banen ble nedlagt i 1985.

Til tross for at det fantes en liten ekspedisjonsbu, skjedde billettsalg gjennom konduktør helt til 1912, ifølge Banedata. Den første bygningen på Kløftefoss var visstnok i bruk til 1926, og i 1928 ble bygningen fra Ula fraktet hel til Kløftefoss, ifølge boken om banen, skjønt Wikipedia sier at det dreier seg om vokterboligen fra Morud. Denne bygningen ble revet i 1969-70, uten at undertegnede har bragt på det rene når dagens bygninger kom til eller hvor de kom fra. Det dreier nærmest om et par brakker.

Kløftefoss er et langt mindre glamourøst sted enn Krøderen stasjon. I det tidligere grustaket er det imidlertid oppført en rekke togstaller til oppbevaring av vognmateriell. Detaljene i dette er skildret i boken om banen. Lasterampen fra 1930-årene fungerer i dag som overbygg for dresiner. Like ved ligger westernbyen Deadwood City, og det ser ut til å være en viss samordning mellom showene der og Krøderbanens togtider.

Kløftefoss stoppested er 5,88 km fra Krøderen, 20,59 km fra Vikersund, 116,5 km fra Oslo V og 187,1 moh. Norsk jernbaneklubb har en rekke bilder i sitt oppslag om stoppestedet, og også Jernbane.net har bilder.

Annonse