Viser arkivet for stikkord randsfjordbanen

Kongsberg stasjon

Jernbanen kom til Kongsberg i 1871 da det ble åpnet en sidelinje til Randsfjordbanen fra Hokksund. Stasjonen lå da nesten en kilometer nærmere Hokksund enn nå: ved 98,39 km mot dagens 99,35 km. (Denne kilometringen er fortsatt basert på Drammenbanens gamle strekning via Spikkestad.)

Først hadde stasjonen en bygning som var tegnet av Georg Bull — i likhet med andre stasjoner på strekningen. Denne brant imidlertid den 31. august 1895, og i 1898 fikk Kongsberg en stasjonsbygning som var tegnet av Paul Due, og som minner om andre Due-bystasjoner som f.eks. Hokksund. Den er avbildet hos Norsk jernbaneklubb.

I forbindelse med byggingen av Sørlandsbanen ble det anlagt ny stasjon i 1917, og det er den som brukes i dag. Den ble tegnet av NSBs arkitektkontor ved Gudmund Hoel og Niels Winge Grimnes, og stasjonsanlegget er i dag fredet. Den gamle stasjonen brant for øvrig i 1973 og ble revet i 1975.

Kongsberg stasjon er endestasjon for lokaltogene til og fra Eidsvoll, og i tillegg stopper alle tog på Sørlandsbanen. En gang i tiden var dette også endestasjon for Numedalsbanens tog. I motsetning til ved enkelte andre fine, gamle stasjoner brukes den gamle stasjonsbygningen, som ser ut til å være i god stand. Det er undergang til midtplattform (både med trapp og med trinnløs adgang, skjønt i oktober 2012 foregikk arbeider som gjorde det vanskelig å bruke sistnevnte). På midtplattformen er det leskur, og det finnes mobil rullestolrampe for ombordstigning. Stasjonen har venterom, billettautomat, kiosk og kaffebar. På sørsiden stopper busser og drosjer, mens det er stor parkeringsplass på nordsiden av sporene. Mer om servicetilbudet er å finne hos Jernbaneverket og NSB. Stasjonen ligger 161,9 moh.

Ellers finnes det oppslag om Kongsberg stasjon hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Rom eiendom.

Fra bysiden

Godshus

Fra mellomplattformen

Rullestolrampe

Mot trappen

Ned trappen

På nordsiden

Under sporene

Området der de tidligere stasjonsbygningene stod

Skollenborg stasjon

Skollenborg stasjon åpnet i 1871 med Randsfjordbanens sidelinje til Kongsberg. I dag anser vi stasjonen for å være ved Sørlandsbanen. Som vanlig på strekningen er det Georg Bull som har tegnet bygningene.

Stasjonen ble fjernstyrt i 1967 og ubemannet i 1982. Her stoppet lokaltogene mellom Kongsberg og Eidsvoll, men ved ruteomleggingen i desember 2012 ble det slutt på togstopp, selv om det ble sagt at Kongsberg kommune ønsket å beholde stasjonen. Stedets bussholdeplass ser dermed ut til å være eneste mulighet for lokal kollektivtransport.

Wikipedia påpeker at stasjonsbygningen ikke er vernet, selv om den er temmelig nær opprinnelig utseende. Vernet er derimot transformatorstasjonen på stedet.

Skollenborg stasjon er 92,59 km fra Oslo (målt over Drammenbanens gamle strekning via Spikkestad) og 163 moh. Det finnes ellers oppslag hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Rom eiendom. Dessuten er det noen gamle bilder (inkludert av transformatorstasjonen) her.

Krekling stasjon

Krekling var siste stasjon på Sørlandsbanen i Øvre Eiker på vei mot Sørlandet. Stasjonen åpnet i 1874, tre år etter Randsfjordbanens sidelinje til Kongsberg. Den ble fjernstyrt i 1967, og siden 1994 har det bare vært kryssing her.

Stasjonens bygninger ble tegnet av Georg Bull og oppført i 1874, ifølge «Banedata 2004». Selve stasjonsbygningen ble revet i 1990, men er avbildet hos Norsk jernbaneklubb. Den stod sør for den stadig mer nedtaggede bygningen som fortsatt er der. Hovedsporet har betongsviller, mens sporet nærmest plattformrestene har tresviller. Det har tydeligvis vært flere spor her en gang i tiden, noe vi ikke minst ser på sørsiden av den broen som krysser jernbanelinjen like sør for stasjonen. Sommeren 2012 gjorde regnvær at det gikk ras på begge sider av stasjonen, slik at skinnegangen måtte repareres (se f.eks. her og her).

Krekling stasjon er 85,76 km fra Oslo (regnet via Spikkestad!) og 126 moh. Det finnes oppslag om den også hos Wikipedia og Jernbane.net.

Sørover

Ask stasjon

Det er ikke mange fysiske spor etter Ask stasjon i dag, men ledningsfestene røper at det har vært to spor i stasjonsområdet, som lå like sør for en planovergang der man krysser Randsfjordbanen for å komme til Ask kapell. Vi befinner oss like sør for Hønefoss by.

Stasjonen åpnet i 1868 med fullføringen av Randsfjordbanen, og stasjonsbygningen ble tegnet av Georg Bull — som de fleste på strekningen. Det var også et lite uthus / godshus, og bygningene er avbildet hos Norsk jernbaneklubb. De ble revet i 1987. I 1971 ble stasjonen nedgradert til holdeplass. Det var slutt på persontrafikken i 1989, men formelt nedlagt ble holdeplassen først den 1. juli 2003. Ting tyder på at det var poståpneri ved stasjonen en gang i tiden. I dag er det ingen lokaltrafikk på strekningen, men Bergensbanens tog suser forbi i full fart.

Stasjonens posisjon oppgis til 118,03 km, og vi er 69 moh. Det er kort omtale også i Store Norske og Wikipedia.

Planovergang ved Ask på Randsfjordbanen (men i dag er det det Bergensbanens tog som suser forbi her). Like sør for planovergangen lå i sin tid Ask stasjon.

Det er kanskje slutt på lokaltrafikken, men det går faktisk tog på Randsfjordbanen. Dette er rett ved Ask utenfor Hønefoss, der toget nesten klarte å slippe unna uten å bli foreviget.

Geithus stasjon

Trolig et tidligere godshus. Selve stasjonsbygningen er revet.

Gjethus holdeplass ved Randsfjordbanen åpnet den 19. mars 1874, noen år etter selve banen, nær det som da het Ekers og Giethuus Papirfabriker. Oppgradering til stoppested fulgte allerede i november samme år, og fra 16. juli året etter hadde stedet stasjonsstatus. Navnet ble skrevet Gjeithus fra 1894 og Geithus fra 1922. Siden har det kommet sikringsanlegg og fjernstyring, og i 1987 ble stasjonen ubemannet. Persontrafikken ble nedlagt i 2001, gjenoppstartet i 2003 og nedlagt igjen i 2004. Togene kan imidlertid fortsatt krysse, og det dreier seg om togene på Bergensbanen.

Selv om stasjonen her kom noen år etter de andre på banen, ble stasjonsbygningen tegnet av Georg Bull. Den ble revet i 1992, men er avbildet her. I de senere årene var de reisende henvist til et leskur som ly mot været. En bygning som trolig har vært godshus, er imidlertid fortsatt å se i utkanten av stasjonsområdet mot Hokksund. Det er tre gjennomgående spor her, og alle ser per 2012 ut til å ha tresviller, skjønt det er mulig at skillet mellom tre og betong på hovedsporet går i utkanten av stasjonsområdet. I august 2012 ble grunnen skyllet vekk under deler av skinnegangen ikke langt fra stasjonen.

Geithus stasjon er 91,45 km fra Oslo V (via Spikkestad og Drammen) og 66,2 moh. Det finnes oppslag om den hos bl.a. Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Geocaching.com og Wikipedia.

Åmot stasjon

Aamot stasjon på Randsfjordbanen åpnet den 15. november 1866 med strekningen fra Drammen til Vikersund. Navnet ble skrevet Åmot fra april 1921. Stasjonen ble nedgradert til holdeplass i 1961, og den er etterhvert blitt fjernstyrt og ubemannet, og har også mistet persontrafikken. Nå fungerer stedet bare som krysningsspor, og det er Bergensbanens tog som går forbi her. Se for øvrig dette oppslaget om aktivitetsnivået på stedet gjennom tidene.

Som ellers på strekningen er bygningene tegnet av Georg Bull. I tillegg til selve stasjonsbygningen, som også omfatter et lite enetasjes lokale for godsekspedisjon, er det et større godshus og et slags uthus på samme (østre) side av sporene. På vestsiden litt lenger nord står en banebu. Det ser ut til å være tre gjennomgående spor i stasjonsområdet, hvorav bare ett (?) har betongsviller. Statkarts kartverk viser et sidespor sørfra som går vest for stasjonen og forgrener seg. Stasjonen ligger litt utenfor Åmot sentrum i ganske kupert terreng. Aktivitetsnivået er neppe særlig høyt, og prioriteringen ble høylytt kritisert da veien bort dit ble besluttet asfaltert våren 2012. Likevel ser det ut til at arbeidet ble gjennomført.

Åmot stasjon er 85,37 km fra Oslo V (via Spikkestad) og 23 moh. Oppslag finnes også hos Norsk jernbaneklubb, Wikipedia, Jernbane.net og Rom eiendom. Bilder hos førstnevnte viser at stasjonsbygningen var mørkere på 1970-tallet.

Mot Hokksund og Drammen

Banebu

Vikersund stasjon

Vikersund stasjon var endestasjon da første del av Randsfjordbanen åpnet i 1866, før den ble forlenget videre til Tyristrand og deretter Randsfjord. Skrivemåten ble endret til Vikesund i 1894 og tilbake til Vikersund i 1939. Stasjonen ble fjernstyrt i 1974 og ubemannent i 1999. Persontrafikken ble nedlagt i 2001, ifølge «Banedata 2004», men det later likevel til at enkelte av fjerntogene på Bergensbanen stopper her. Dessuten går Krøderbanen herfra til Krøderen, så det er nok litt virksomhet på det området, selv om det nok er beskjedent sammenlignet med volumene i “normal” passasjertrafikk. Sidebanen Krøderbanen ble åpnet i 1972 og endelig nedlangt i 1985, og den er altså museumsjernbane. For den er det billettsalg, museumsutstilling og en suvenirbutikk på Vikersund.

Stasjonsbygningen ble — jeg hadde nær sagt selvfølgelig — tegnet av Georg Bull, og den er av Askertypen og er blitt forlenget med et tilbygg. I tillegg finnes godshus (ifølge boken «Neste stasjon» tegnet av P.S. Hjort etter Schirmer og von Hanno) og vognremisse. Alle disse tre er fredet, ifølge Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen. Det har også vært lokstall og svingskrive her, og i verneplanen står det: «På Vikersund arbeides det mot å få etablert svingskive, lokstall og mekanisk verksted for ettersyn av museumsmateriellet. Parken vurderes gjenoppbygd.» Det kan virke som om ikke alle formelle trinn er gjennomgått ennå. I 2012 står det fortsatt at stasjonen bli bli fredet, altså at ikke hele anlegget er fredet ennå. For øvrig står det et par bygg på motsatt side av sporene som ser ut til å ha noe med stasjonen å gjøre.

Vikersund stasjon har posisjon 84,5 km (fra Oslo V via Spikkestad og Drammen) og ligger 67,1 moh. Det finnes en rekke oppslag om den, deriblant hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, NSB, Jernbaneverket, Rom eiendom, Stiftelsen Krøderbanen og Jernbane.net.

Hokksund stasjon

Folk er vel så vant til Paul Dues stasjonsbygning at det er vanskelig å tenke seg at Hokksund stasjon har vært annerledes, men det har den. Ved åpningen av Randsfjordbanen til Vikersund i 1866 hadde Hokksund en stasjonsbygning som ligner på den på Magnor stasjon, og det er Magnor som er kopiert etter Hokksund. Bygningen ble i sin tid tegnet av Georg Bull, i likhet med andres stasjonsbygninger på banen. Den brant imidlertid den 17. desember 1895. Dues staselige bygning ble ifølge boken «Neste stasjon» oppført i 1897, mens «Banedata 2004» opererer med 1898. Bygningen er fredet, og hos Jernbaneverket står det dessuten. «Stasjonens verdi som byanlegg styrkes.» Stasjonen ble for øvrig kalt Hougsund frem til 1920. Bilder hos Norsk jernbaneklubb viser at fargene på stasjonsbygningen har vært endret opp gjennom årene.

Av andre bygg her kan nevnes et godshus (formodentlig det som er omtalt som «pakkbod» i boken «Neste stasjon»; det ser ut som det kan være tegnet av Bull og utvidet i forhold til det opprinnelige), lokstall og svingskive. Lokstallen og svingskiven er på sørsiden av sporene i retning Drammen, og ved siden av lokstallen står et lite bygg som i et par kilder omtales som traktorstall. Langt mer påfallende er et større bygg omtrent rett vest for godshuset. Det bærer Jernbaneverkets logo og ser ut til å være en slags togstall. Mellom alt dette er en anselig mengde spor som vitner om stor godstransport i tidligere tider. Noe er det nok fortsatt, men den som virkelig vil vite noe om dette, må studere lokal industrihistorie.

Sidesporet til Kongsberg ble åpnet i 1872, og det er dette som etterhvert er blitt til Sørlandsbanen. Hokksund er i dag forgreningsstasjon mellom Sørlandsbanen og Bergensbanen, og fjerntogene på begge baner stopper her. Dessuten stopper lokaltogene på Sørlandsbanen, altså mellom Kongsberg og Eidsvoll. Lokaltogene på Bergensbanen (eller Randsfjordbanen) — det vil si mot Hønefoss — ble endelig (?) nedlagt i 2004.

Her er det hverdagsåpent venterom og billettautomater, og stasjonen inngår ifølge Jernbaneverket i prosjektet «Levende stasjoner». Det er kafé med samme åpningstider som venterommet. Ellers er det åpenbart leid ut lokaler i stasjonsbygningen til Hørselshemmedes landsforbund (HLF). De fleste (men ikke alle) tog ser ut til å stoppe ved spor 2, og det er undergang mellom stasjonsbygningen og mellomplattformen. For øvrig fremgår tjenestetilbudet av oppslagene hos NSB og Jernbaneverket.

Hokksund stasjon er 70,22 km fra Oslo V via Spikkestad og 8,0 moh. Blant andre nettsteder med oppslag om stasjonen er Wikipedia, Jernbane.net, Eiker.org, Kulturminneløypa.no og Rom eiendom.

Annonse