Viser arkivet for stikkord jernbanestasjon

Barkåker

Her skjer store ting,nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen mot Tønsberg.

Her er ennå Barkåker stasjon,slik vi vil huske den gamle gode..

Etna stasjon

Etna stasjon på Valdresbanen åpnet i 1904, ble nedgradert til holdeplass i 1968 og ble nedlagt med banen ved årsskiftet 1988-89.

Den opprinnelige stasjonsbygningen ble i sin tid solgt og flyttet. Den laftede bygningen vi ser nå, kom til i 1940 og var tidligere vokterbolig ved Lampeland stasjonNumedalsbanen. Den ble tegnet av NSBs arkitektkontor. (I boken «Neste stasjon» sies det at det var en dobbelt vokterbolig, altså for to familier.) Det var også vanntårn her i sin tid samt rampe for dyretransport.

Høsten 2010 ble det meldt at stasjonen var til salgs, men Rom eiendom har fortsatt et oppslag om den. I mai 2011 var sporene forbi stasjonen temmelig gjengrodd. Den som tror han (eller hun) skal kjøre dresin forbi her, får tro om igjen. Like ved der veien krysser sporet, ligger en haug med furutømmer, og planovergangen er ikke lenger planovergang, bare vei. Men sporene fortsetter inni buskaset.

Etna stasjon er 165,85 km fra Oslo og 479,7 moh. Det finnes oppslag om den hos Norsk jernbaneklubb, Arkivnett Oppland og Jernbane.net.

Stasjonsområdet

Uthus?

Temmelig gjengrodd

Her kommer du ikke forbi

Sa du planovergang?

Det er visst noen spor borti krattet der

Hørsand stasjon

Sande stasjon åpnet med Rørosbanen i 1862 og skiftet navn til Hørsand i 1866. Fra begynnelsen hadde stedet en stasjonsbygning som var tegnet av Georg Bull, og det var også uthus, et lite godshus og et vanntårn. Sistnevnte ble byttet ut med et nytt i 1887, og stasjonsområdet ble utvidet flere ganger og fikk økt sporkapasitet. Likevel fortelles det at godstrafikken var av beskjedent omfang og mest bestod av sending av melk til Hamar.

En plansje i «Rørosbaneboka» tyder på at bygningene lå på nordsiden av sporet, slik at det vi ser på hovedbildet her, er en restene av en lasterampe på sørsiden. Et lite stykke øst for stasjonen er det en planovergang der Rørosbanen krysser fylkesvei 231. Dette var i sin tid Rørosbanens siste bemannede planovergang, før automatiske bommer trådte i funksjon høsten 1961. Ellers var strekningen mot Ådalsbruk beryktet for at det kunne være vanskelig å trekke godsvogner opp skråningen. Hørsand var en gang i tiden en såkalt kjerringstasjon — bemannet av kvinner, som var billigere arbeidskraft.

Hørsands status ble endret til stoppested i 1930 og holdeplass i 1961. Stasjonsbygningen ble revet i 1975. Ifølge «Rørosbaneboka» ble holdeplassen flyttet 160 meter østover mot planovergangen i 1976, det vil si fra 138,56 km til 138,72 km fra Oslo. Det er mindre enn 2 km fra Ådalsbruk og litt over 3 km fra Ilseng. Holdeplassen ble nedlagt i 1986.

Norsk jernbaneklubb viser et bilde av stasjonsbygningen som en gang stod her, og det er flere gamle bilder her. Også Arkivportalen har et oppslag om Hørsand.

Flikkeid

Vanntårnet på gamle Flekkefjordsbanen på Flikkeid stasjon.

176 moh.

  • Lunner stasjon-1 — Stedet har en flott kirke, som er verdt et besøk.
  • Lunner stasjon-2 — Lunner tettsted og kommune i Oppland. Stasjon på Gjøvikbanen.
  • Roa stasjon-3 — Roa på Hadeland, tidligere stasjon på Bergensbanen, før omleggingen av traséen på 1990-tallet. Administrasjonssenteret, Roa, ligger 55km nord for Oslo, 67km sør for Gjøvik og 30km vest for Gardermoen.
  • Roa stasjon-2 — Roa stasjon I dag et stopp på Gjøvikbanen. Fra Jernbaneverket.
  • Roa stasjon-1 — Staselig stasjonsbygning – Roa stasjon
  • Roa stasjon-4 — Roa-Hønefoss linjen
Annonse