Viser arkivet for oktober, 2016

Siste opptelling

Kort tid før vi stenger, viser en opptelling hos Google Analytics at sonen har hatt 596.771 sidevisninger.

Sem Stasjon, på Vestfoldbanen

Sem Stasjon ble litt for het her for noen år siden, trist.
Trist også at tiden ebber ut for Origo, så da skulle dette passe sammen, synes jeg.
Har skifta endel her på bla 1980 tallet,vi ser ennå noen av spora som gikk bla inn til Brio mener jeg og huske .

På bilde av strekkningen er det et gult skilt til høyre,som peker opp, der står det 12, det betyr at det er 12 promille stigning, og skiltet bak med 12 + 10, betyr at når toget har passert der,kan en kjøre i opptil 130 km/t. Det er også et skilt til, 12, det betyr at det bak fotografen har vært nedsatt hastighet pga arbeide el., dette er altså passert, og igjen 120/130 km/t . Det en lærte og repeterte gjennom vel 30 sitter ennå…snart 10 år etter en kjørte forbi her

Holmestrand, dagen etter det siste toget på denne trasèen.

Mot Holmestrand. Tog i frull fart for noen dager siden.
Nå er kjøretråden borte, og alle spora er nok snart borte, en smule trist.
Men toget kommer tilbake,inne i fjellet :-)

Siste dag med tog langs sjøen i Holmestrand

På vei inn i tunellen,snart den gamle tunellen, siste dag med tog på denne delen av Vestfolsbanen, fra 1881. Og langs vannet i Bogen ved Holmestrand.
Nattbilde er av den gamle lokomotivstallen til Holmestrand-Vittingfossbanen, 1902-1938, ( lært på Origo )med sørgående Nsbtog i full og fri utfoldelse som en strek til venstre.
Kunne brukt stativ,men det var ikke med på tur dessverre :-)

Snart slutt

Ved Nordsinni går det ikke lenger noe tog, og slik er det i grunnen her på Origo også.

Kjære medlemmer og lesere.

Som det lenge har fremgått av en melding øverst på siden, pensjoneres Origo ved månedsskiftet oktober/november 2016. Etter dette er det ikke lenger mulig å publisere noe eller redigere eller slette det som allerede er lagt ut. Jeg overlater til den enkelte å trekke konsekvensene av dette.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt med bilder, tekst og kommentarer, for innsatsen. Og en stor takk til Glenn Thomas Nilsen, som startet sonen. Det har vært stimulerende å være vert for denne sonen. Fra en forsiktig start i 2009 har vi klart å dokumentere det meste av de fleste jernbanestrekningene her i landet med bilder og en god del forklarende tekst. Jernbanen gav i sin tid folk en mobilitet de ikke hadde hatt før. Senere har den møtt konkurranse fra veigående transport, og mange jernbanestrekninger er nedlagt. Selv hadde jeg ganske begrensede kunnskaper om dette da vi satte i gang, men arbeidet med denne sonen har fått meg til å oppsøke stoff om emnet og økt bevisstheten om deler av vår historie. Jeg håper andre har opplevd noe av det samme.

Jeg har registrert norskjernbane.wordpress.com for å jobbe videre med stoffet, men vet ikke når jeg eventuelt får tid til å gjøre dette. Det er imidlertid endel stoff på gang, og noe av det som er publisert her, bør oppdateres.

Så altså: Takk for følget. Kanskje krysses våre veier ved en senere anledning.

Annonse