Viser arkivet for august, 2015

Tømmertog på Solørbanen.

Rørosbanen.

Høstdag på Dovrebanen.

  • Skotselv 2007 — Skotselv jernbanestasjon ble åpnet i 1866 som Skotselven stasjon da Randsfjordbanen sto ferdig, det nåværende navnet fikk den 1922. Stasjonen har godshus, krysningsspor og sidespor. 1. mai 1984 ble stasjonen fjernstyrt, persontrafikken ble lagt ned sist i 2004. Kilde: Wikipedia
  • Lisleherad 2007 — Lisleherad jernbanestasjon på Tinnosbanen ligger nord for Notodden i Telemark. Den var i drift fra Tinnosbanen ble åpnet i 1909, til trafikken ble nedlagt i 1991. Stasjonen åpnet 9. august 1909 som Lilleherred stasjon. 1. januar 1922 ble navnet endret til Litleherad og 15. oktober…
  • Skotbu 2010 — Jernbanestasjon på Østfoldbanens østre linje. Det er anlagt en ny holdeplass litt nord for stasjonsbygningen.
  • Sira 2014 — Sørlandsbanen. Helt til høyre ligger sporet på Flekkefjordbanen.
  • Mjølfjell 2015 — Bergensbanern.

Godstog på Nordlandsbanen.

Kongsvingerbanen (Grensebanen).

Jaren jernbanestasjon på Gjøvikbanen ligger i Gran kommune. Stasjonen er endestasjon for lokaltogene på Gjøvikbanen, og betjenes også av regionstoget mellom Oslo S og Gjøvik.
Gjøvikbanen ble åpnet til Jaren i 1900, og ble forlenget til Gjøvik 2 år senere. Frem til 1957 var stasjonen grenstasjon for Røykenvikbanen.

Kilde: Wikipedia

Dovrebanen.

Annonse