Viser arkivet for august, 2013

Norefjord stasjon

Stasjonsbygningen ved Norefjord stoppested ble oppført i 1925, i god tid før åpningen av Numedalsbanen i 1927. Statusen ble oppgradert til stasjon i 1937 og nedgradert til holdeplass i 1970, ifølge «Banedata 2004». Stasjonsbygningen ser ut til å være av Veggli-typen og har i motsetning til andre stasjoner på banen fått et skilt av Narvesen-typen (hvit skrift på blå bunn).

Her kan man i prinsippet sykle forbi med dresin, selv om det begynner å komme til buskas i skinnegangen. Og apropos dresinsykling: Folk med god tid kan ta en titt på denne videoen fra en dresintur mellom Sandnes og Norefjord. Det er planovergang like nord for stasjonen.

Norefjord stasjon / stoppested / holdeplass er 78,81 km fra Kongsberg, 178,18 km fra Oslo V og 279 moh. Også Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Gvammen.net og Jernbane.net har oppslag om den nedlagte stasjonen. Sjekk også denne reportasjen.

Kravikfjord stasjon

Kravikfjord står markert som holdeplass i «Banedata 2004». Samtidig fortelles det i en fotnote at det var betjening her ved Numedalsbanens åpning ved en baneformann eller banevokter, og at det ikke er kjent hvor lenge ordningen varte.

Et oppslag på stedet forteller historien litt annerledes. Dette var en kjerringstasjon (muligens strengt tatt stoppested) der banevokterens kone kom syklende bort fra vokterboligen til stasjonen en halvtimes tid før togavgang for å ekspedere det som skulle ekspederes. Denne ordningen skal ha vart til 1967, da stedet ble ubetjent.

Det er altså vokterbolig ikke langt unna, og det er ifølge oppslaget også en dresinbu like ved. Selve stasjonsbygningen er for øvrig en ombygget brakke fra anleggstiden. Den er for liten til å kunne huse en togekspeditør med familie. Stasjonsbygningen er solgt, ifølge Banedata. Dette er omtrent en mil nord for Veggli og et sted som gjerne besøkes av dresinsyklister. Her kan man innta medbragt lunsj. Det begynner imidlertid å gro litt igjen i skinnegangen utenfor stasjonsområdet, særlig på nordvestsiden.

Kravikfjord er 70,14 km fra Kongsberg, 169,51 km fra Oslo V og 270,9 moh. Gvammen.net har interiørbilder fra stedet, og også Norsk jernbaneklubb har oppslag om den nedlagte holdeplassen, mens Norsk jernbaneklubb har den med i baneoppslaget.

Mot Kongsberg

Mot Rødberg

Kjerre stasjon

Kjerre stoppested åpnet med Numedalsbanen den 20. november 1927, etter at bygningene ble oppført allerede i 1921, ifølge «Banedata 2004». Samme sted sies det at statusen ble nedgradert til holdeplass den 1. november 1957. Så er det da også bare ett spor i stasjonsområdet i disse dager. Nedleggelse fulgte — her som ellers — ved årsskiftet 1988-89.

Banedata opplyser at bygningene er solgt. Det later til at kjøperen er Melvold ungdomsskole i Sørum, som dermed har et permanent leirskoletilbud til sine elever.

I tillegg til de røde bygningene nær plattformen finnes en okergul vokterbolig bak noen busker og trær ned mot Kravikfjorden. Beliggenheten ved vannet er ganske idyllisk.

Kjerre er ca. 4 km nord for Veggli, og er den første ordentlige stasjonen man kommer til når man sykler dresin nordover. Videre befinner vi oss 64,99 km fra Kongsberg, 164,36 km fra Oslo V og 264 moh. Andre oppslag om Kjerre stasjon finnes hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Gvammen.net. Det finnes dessuten gamle bilder her.

Annonse