Viser arkivet for august, 2013

Plattformen på Svingen holdeplass øst for Fetsund er forlenget i begge retninger og har ristet av seg nedleggelsesspøkelset — muligens midlertidig. Det sies her at plattformen er 84 meter pang, mens forskriftene krever 110 meter. Det er snakk om å anlegge ny stasjon. Hvis vi skal tolke det bokstavelig, betyr det vel at de finner et annet sted litt lenger nord der det er bedre plass og kanskje litt rettere.

Tonsåsen stasjon

Valdresbanen ble forlenget fra Dokka til Tonsåsen med vanlig drift fra 1. november 1903, selv om den høytidelige åpningen ikke skjedde før 29. september 1906, da for hele banen frem til Fagernes. Navnet ble skrevet «Tonsaasen» før 1921. Her er vi nær banens høyeste punkt, 682 moh, godt over 500 meter høyere enn Odnes. Det var for øvrig en linjeomlegging litt øst for Tonsåsen på 1950-tallet. Tonsåsen tunnel har siden gjort sitt til at en rasfarlig strekning unngås.

Stasjonsbygningen kan vel betegnes som mellomstor for banen. Det var butikk og bakeriutsalg samt poståpneri på Tonsåsen i sin tid, og stasjonen skal ha hatt en viss betydning for turisttrafikk til Etnedal og Sør-Aurdal. I tillegg har det vært en god del tømmertransport her. Stasjonen ble ubetjent i 1984, og bygningen ble solgt samme år, ifølge «Banedata 2004». I dag er stasjonen tilholdssted for designerne Arne og Carlos. Stasjonsbygningen har skiftet farge flere ganger og var under oppussing da undertegnede fôr forbi. Nord for stasjonen er en planovergang der fylkesvei 219 krysser banen

Tonsåsen stasjon er 77,48 km fra Eina og 178,37 km fra Oslo S. Andre oppslag er å finne hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Wikipedia (samt her i sonen). Se også denne skildringen av dresinsykling i området.

Norefjord stasjon

Stasjonsbygningen ved Norefjord stoppested ble oppført i 1925, i god tid før åpningen av Numedalsbanen i 1927. Statusen ble oppgradert til stasjon i 1937 og nedgradert til holdeplass i 1970, ifølge «Banedata 2004». Stasjonsbygningen ser ut til å være av Veggli-typen og har i motsetning til andre stasjoner på banen fått et skilt av Narvesen-typen (hvit skrift på blå bunn).

Her kan man i prinsippet sykle forbi med dresin, selv om det begynner å komme til buskas i skinnegangen. Og apropos dresinsykling: Folk med god tid kan ta en titt på denne videoen fra en dresintur mellom Sandnes og Norefjord. Det er planovergang like nord for stasjonen.

Norefjord stasjon / stoppested / holdeplass er 78,81 km fra Kongsberg, 178,18 km fra Oslo V og 279 moh. Også Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Gvammen.net og Jernbane.net har oppslag om den nedlagte stasjonen. Sjekk også denne reportasjen.

Kravikfjord stasjon

Kravikfjord står markert som holdeplass i «Banedata 2004». Samtidig fortelles det i en fotnote at det var betjening her ved Numedalsbanens åpning ved en baneformann eller banevokter, og at det ikke er kjent hvor lenge ordningen varte.

Et oppslag på stedet forteller historien litt annerledes. Dette var en kjerringstasjon (muligens strengt tatt stoppested) der banevokterens kone kom syklende bort fra vokterboligen til stasjonen en halvtimes tid før togavgang for å ekspedere det som skulle ekspederes. Denne ordningen skal ha vart til 1967, da stedet ble ubetjent.

Det er altså vokterbolig ikke langt unna, og det er ifølge oppslaget også en dresinbu like ved. Selve stasjonsbygningen er for øvrig en ombygget brakke fra anleggstiden. Den er for liten til å kunne huse en togekspeditør med familie. Stasjonsbygningen er solgt, ifølge Banedata. Dette er omtrent en mil nord for Veggli og et sted som gjerne besøkes av dresinsyklister. Her kan man innta medbragt lunsj. Det begynner imidlertid å gro litt igjen i skinnegangen utenfor stasjonsområdet, særlig på nordvestsiden.

Kravikfjord er 70,14 km fra Kongsberg, 169,51 km fra Oslo V og 270,9 moh. Gvammen.net har interiørbilder fra stedet, og også Norsk jernbaneklubb har oppslag om den nedlagte holdeplassen, mens Norsk jernbaneklubb har den med i baneoppslaget.

Mot Kongsberg

Mot Rødberg

Fossebrekke stasjon

Fossebrekke er (eller var) en liten holdeplass på Numedalsbanen, rundt to og en halv kilometer nord for Kjerre. Den åpnet 1. februar 1929, et drøyt år etter banen som sådan. Her som ellers var det slutt på trafikken i begynnelsen av 1989.

Holdeplassen ligner mye på andre holdeplassr langs banen. Den har leskur og en kort treplattform. Plattformen har nesten gått i oppløsning, mens selve leskuret ser ut til å vedlikeholdes. En snøplog tyder på at skuret brukes som redskapsskjul. Like nord for holdeplassen krysser fylkesvei 109 toglinjen i en planovergang.

Stort mer er det ikke å melde om stedet, som er 67,45 km fra Kongsberg og 166,82 km fra Oslo V. Også Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Gvammen.net har oppslag om den nedlagte holdeplassen.

Kjerre stasjon

Kjerre stoppested åpnet med Numedalsbanen den 20. november 1927, etter at bygningene ble oppført allerede i 1921, ifølge «Banedata 2004». Samme sted sies det at statusen ble nedgradert til holdeplass den 1. november 1957. Så er det da også bare ett spor i stasjonsområdet i disse dager. Nedleggelse fulgte — her som ellers — ved årsskiftet 1988-89.

Banedata opplyser at bygningene er solgt. Det later til at kjøperen er Melvold ungdomsskole i Sørum, som dermed har et permanent leirskoletilbud til sine elever.

I tillegg til de røde bygningene nær plattformen finnes en okergul vokterbolig bak noen busker og trær ned mot Kravikfjorden. Beliggenheten ved vannet er ganske idyllisk.

Kjerre er ca. 4 km nord for Veggli, og er den første ordentlige stasjonen man kommer til når man sykler dresin nordover. Videre befinner vi oss 64,99 km fra Kongsberg, 164,36 km fra Oslo V og 264 moh. Andre oppslag om Kjerre stasjon finnes hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Gvammen.net. Det finnes dessuten gamle bilder her.

Odnes stasjon

Stasjonen lå formodentlig bak til høyre der et sted.

Valdresbanens laveste punkt er ved Odnes stasjon. Stasjonen åpnet med banen i 1902, og navnet ble skrevet Odnæs det første året eller så. Stasjonens plassering ser ut til å ha vært like øst for der bildene er tatt, helt inntil Land sag og høvleri, men det er privat eiendom. I dag er stasjonsbygningen borte vekk. Odnes ble nedgradert til holdeplass i 1968 og til sidespor ved (mer eller mindre) driftsstopp på banen.

Det foreligger litt avvikende fremstillinger av stasjonsbygningens historie. Den skal ha stått klar til åpningen av banen, men ifølge boken om Valdresbanen ble den gamle bygningen revet da NSB overtok driften, og ny bygning ble oppført. Dette bekreftes riktignok ikke i «Banedata 2004» og heller ikke hos Arkivnett Oppland, som forteller om en laftet bygning på 55 kvadratmeter. Dette ble senere utvidet med et venterom på 4,35 kvm. Bygningen brant i 2001, ifølge Banedata.

Odnes skal ha hatt større betydning før jernbanens tid, da det var båtanløp med skifte til hest eller omvendt. Siden overtok Dokka som lokalt sentrum. Land sag og høvleri har holdt det gående også etter at Valdresbanen, men er det fortsatt drift? Lokalavisen meldte i februar 2013 om fare for tap av arbeidsplasser, og i mars ble anlegget meldt nedlagt. I april ble det så meldt at drift skulle igangsettes igjen, uten at noe mer er meldt. En båtforening holder til like ved. En tilfeldig besøkende ser først og fremst et stengt fabrikkområde og en planovergang over et enkeltspor som er i ferd med å gro litt igjen. Det er ikke bedre nærmere Dokka.

Odnes stasjon er 140,20 km fra Oslo S og 139 moh. Norsk jernbaneklubb har flere bilder av stasjonsbygningen i sitt oppslag, og det gjelder også Jernbane.net.

Kittilsland stasjon

Kittilsland holdeplass på Numedalsbanen åpnet den 29. oktober 1929 og skiftet visstnok navn til Kittelsland i 1947. Det er imidlertid den gamle navneformen som står på stasjonsskiltet i dag, og som har stått der hele tiden. Skjønt stasjon og stasjon: Det jo en holdeplass, og den har et leskur og en liten treplattform. Her er vi hinsides alt som heter trusler om nedleggelse, for her er alt nedlagt for lenge siden, det vil si ved årsskiftet 1988-89. De eneste som ferdes her, er formodentlig togentusiaster som følger øvre del av banen. Som enkelte andre steder på banen er plattformen så råtten at den er i ferd med å gi etter, og den fremstår nærmest som en liten skrotoppsamlingsplass. Skinnegangen virker ikke fullt så gjengrodd som ved Kravikfjord litt lenger sør.

Kittilsland er 71,91 km fra Kongsberg og visstnok 171,28 km fra Oslo V. Høyde over havet oppgis visst ikke for en beskjeden holdeplass, men Kravikfjord stasjon et par kilometer lenger sør ligger på 271 meter. Oppslag om Kittilsland er å finne hos Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net, og det er omtale i «Banedata 2004» (som er faktakilde her) og boken «Glemte spor» (Baneforlaget, 1994).

Annonse