Viser arkivet for august, 2013

Frya industrispor

Hit, men ikke lenger: Sidesporet ender rett vest for Frya.

Det er lett å glemme at mye av jernbaneutbyggingen skyldes forskjellige former for industridrift, som ofte utgjorde en vesentlig del av det økonomiske grunnlaget for jernbanen. Langs banene finner vi en rekke sidespor til forskjellige bedrifter, men ikke alle er i bruk i dag. Elven Frya danner grensen mellom Ringebu og Sør-Fron kommuner. Mye av bebyggelsen i området ligger på Sør-Fron-siden, mens Frya industriområde er i Ringebu.

Ved 246,79 km tar et sidespor av fra Dovrebanen — eller tok, for det er ikke så mye trafikk her i dag. Sporet er for en stor del gjengrodd, men ikke fjernet. Det går langs Fryavegen, mellom Frya flyplass (også kalt Ringebu flyplass) og Frya leir (nedlagt militærleir der det ble holdt russiske fanger under krigen; nå er det motell, camping mm. på stedet). Blant bedrifter ellers i området er et Tine-meieri som produserer bl.a. yoghurt og rømme, samt en nedlagt kornsilo (jf. GD). Se også denne reportasjen.

Det nedlagte industrisporet krysser Frya parallelt med hovedsporet, men så er det slutt. Ellers finnes enkelte ting også langs hovedsporet for jernbaneinteresserte, deriblant en vokterbolig ved 247,55 km, bro over Frya ved 247,69 km og en banebu ved 247,72 km. Ved 248,63 km, altså på Sør-Fron-siden, ble Frya stoppested anlagt i 1926, for så å bli nedgradert til holdeplass i 1959 og nedlagt i 1966. Undertegnede har ikke sett rester etter holdeplassen, men har heller ikke speidet langs sporet, som så vidt jeg husker, er inngjerdet.

Også Jernbane.net har bilder fra det nedlagte industrisporet.

Annonse