Viser arkivet for oktober, 2010

Granvika stasjon

Granvika holdeplass på Rørosbanen var en av de “melkerampene” som det krydde av langs jernbanelinjene i gamle dager. Den åpnet den 4. juni 1962, etter at det ifølge Banedata 2004 hadde vært stopp for skolebarn tidligere. Her rakk man ut hånden for å få toget til å stoppe, men denne og mange andre slike småholdeplasser på Rørosbanen ble nedlagt den 2. juni 1985. Bildet er trolig fra 1979 eller 1980.

Granvika holdeplass lå 297,35 km fra Oslo. Det blir 12,35 km nord for Hanestad og 7,1 km sør for Barkald, i Rendalen kommune nær grensen til Alvdal. Det er ikke mye informasjon om holdeplassen på nettet, men den nevnes i Nebysamlingene og Wikipedia (førstnevnte sted feilstavet uten r).

Annonse