Linjelangs

Se også det nært beslektede albumet Mellom norske jernbanestasjoner.

Østfoldbanen

Østfoldbanen under Ekeberg i Oslo, nær Gamlebyen

Museumsjernbane....

Thamshavnbanen var Norges første elektriske jernbane, bygd i 1908. Den er nå museumsjernbane som frakter turister mellom Bårdshaug og Løkken Verk . Sommerbildet er fra Løkken Verk !

Nord for Rånåsfoss

Fra grensetraktene mellom Sørum og Nes kommuner i Akershus

Heggedal stasjon i morgendis

Sørover fra Heggedal stasjon i Asker kommune

Bro ved Eidsvoll stasjon

Veibro over jernbanen rett sør for gamle Eidsvoll stasjon.

Ved Eidsvoll stasjon

Rett sør for gamle Eidsvoll stasjon.

Eidsvoll stasjon

Utsyn nordover fra gamle Eidsvoll stasjon. Stasjonen brukes ikke lenger til togtrafikk, men i bakgrunnen ser vi et Inter City-tog kjøre inn mot nye Eidsvoll stasjon på vei mot Lillehammer.

Sel nordover

Mellom Selsverket og Nord-Sel

Sel sørover

Mellom Selsverket og Nord-Sel

Hit, men ikke lenger

Disse togvognene står ved Bjørgo stasjon og vitner om den nedlagte Valdresbanen, men herfra er det gang- og sykkelvei langs den gamle jernbanetraseen.

Nordover fra Åbogen plo

Utsikt nordover fra planovergangen ved Åbogen stasjonGrensebanen (forlengelsen av Kongsvingerbanen mot Sverige)

Sidespor til Gropa grustak

Sidespor til Gropa grustak, rett sør for nedlagte Granli stasjonGrensebanen (forlengelsen av Kongsvingerbanen mot Sverige)

Strandlykja stasjon 5315

Skinner ved Bøverbru

Rester etter Skreiabanen ved Bøverbru på Toten.

Mot Ekeberg

Vi ser Ekebergåsen i bakgrunnen. Jernbanen i forgrunnen er en forbindelse mellom Østfoldbanen og Hovedbanen og Gjøvikbanen. Det var nok her de skjebnesvangre vognene suste forbi.

Mot Rånåsfoss stasjon nordfra

Rånåsfoss stasjon sett fra planovergangen.

Kobbervik

Kobbervik stasjon. Dette er per definisjon en stasjon. Her går det fra enkeltspor til dobbeltspor på Vestfoldbanen. Den ligger mellom Drammen og Galleberg.

Ved Hønefoss

Dårlig vær og dårlig zoom, så ikke sylskarpt, men likevel: Det skulle ikke være så vanskelig å se at dette området vest for Hønefoss stasjon er midt i blinken for gutter og jenter som liker å leke med modelljernbane. Eller med ordentlige tog.

Ved Viul stasjon

Bildet er tatt fra en bro over Roa-Hønefosslinjen, og plattformrester fra Viul stasjon kan skimtes i det fjerne. Bygningen som en gang stod her, ble revet i 1987.

Mot Ådalsbruk

Utsikt langs Rørosbanen i retning Ådalsbruk ved Hørsand planovergang