Oppland

Eina stasjon - Gjøvikbanen

Hentet fra Wikipedia – Eina stasjon er en jernbanestasjon på Gjøvikbanen ved Eina i Vestre Toten kommune i Oppland fylke. Stasjonen ble opprettet som en betjent jernbanestasjon for ekspedering av tog, reisende og gods i 1901, ett år før Gjøvikbanens åpning i 1902. Ved åpningen av Valdresbanen i 1906 ble Eina stasjon et jernbaneknutepunkt, og Eina framstod som en typisk stasjonsby. Valdresbanen gre… Les hele

Eina stasjon

Eina stasjon

Eina stasjon

Eina stasjon

Gjøvik stasjon - Gjøvikbanen

Hentet fra Wikipedia – Gjøvik stasjon er endestasjonen på Gjøvikbanen og ligger midt i Gjøvik sentrum, på vestsiden av Mjøsa. Stasjonen ble åpnet 28. november 1902 da banen ble forlenget fra Jaren. Stasjonen betjenes av passasjertog til Oslo drevet av NSB Anbud. Stasjonsbygningen er bygget i mur og ble tegnet av jernbanearkitekten Paul Armin Due. Bygningen er fredet både utvendig og innvendig ette… Les hele

Gjøvik stasjon

Gjøvik stasjon

Gjøvik stasjon

Roa stasjon-1

Staselig stasjonsbygning – Roa stasjon

Roa stasjon-2

Roa stasjon I dag et stopp på Gjøvikbanen. Fra Jernbaneverket.

Roa stasjon-3

Roa på Hadeland, tidligere stasjon på Bergensbanen, før omleggingen av traséen på 1990-tallet. Administrasjonssenteret, Roa, ligger 55km nord for Oslo, 67km sør for Gjøvik og 30km vest for Gardermoen.

Lunner stasjon-2

Lunner tettsted og kommune i Oppland. Stasjon på Gjøvikbanen.

Lunner stasjon-1

Stedet har en flott kirke, som er verdt et besøk.

Fluberg stasjon

Fluberg stasjon åpnet med denne delen av Valdresbanen i 1902. I 1968 ble stasjonen nedgradert først til stoppested og så til holdeplass, ifølge «Banedata 2004», og banen ble nedlagt ved årsskiftet 1988-89. Stasjonsbygningen har åpenbart skiftet farge, for den var lys på begynnelsen av 1990-tallet. Bygningen ble solgt til private i 1995, ifølge boken om banen. Det skal ha vært betydelig trafikk her… Les hele

Grua stasjon

Grua stoppested på Gjøvikbanen åpnet i 1901 og ble oppgradert til stasjon i 1910. Den tidlige fasen synes dårlig dokumentert, men det kan ha stått en liten ekspedisjonskiosk her i starten før den stasjonsbygningen vi ser i dag, ble oppført etter et par år. Denne ble tegnet av Paul Armin Due og er i utgangspunktet av samme type som f.eks. Nittedal og Flikkeid, selv om det er forskjeller i detaljer.… Les hele

Lena stasjon

Fra nedlagte Skreiabanen.

Kraby stasjon.

Fra nedlagte Skreiabanen.

Lena stasjon

Lena stasjon. — Lena stasjon på Skreiabanen ble åpnet i 1902. Den er tegnet av arkitekt Paul Due. Bygningen er i typisk jugendstil. Passasjertrafikken ble nedlagt i 1963. Godstrafikk fram til 1987. Skinnegangen ble fjernet midt på nittitallet.

Lena stasjon