Eina stasjon – Gjøvikbanen

Hentet fra Wikipedia – Eina stasjon er en jernbanestasjon på Gjøvikbanen ved Eina i Vestre Toten kommune i Oppland fylke. Stasjonen ble opprettet som en betjent jernbanestasjon for ekspedering av tog, reisende og gods i 1901, ett år før Gjøvikbanens åpning i 1902.

Ved åpningen av Valdresbanen i 1906 ble Eina stasjon et jernbaneknutepunkt, og Eina framstod som en typisk stasjonsby. Valdresbanen grener ut fra stasjonen i retning syd mot Dokka, men persontrafikken på denne linjen ble nedlagt i 1988. Godstrafikken fortsatte frem til 1999, og i dag er Valdresbanen betegnet som nedlagt, kun med sporadiske innslag av turisttog.

Eina stasjon har i senere tid stått ubetjent, og det foreligger ingen krysninger ved stasjonen, men har likevel driftsmessig status som stasjon av Jernbaneverket samtidig som den blir trafikkert av NSB Anbud. Stasjonen ligger for øvrig 401,3 moh og 100,89 km fra Oslo S.

Vist 674 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Så stilig gammel stasjonsbygning…
men det tilbygget da !!

Bildesamlingen (7215 bilder)

 

Oppland (83 bilder)

 
Annonse

Nye bilder