Reinsvoll 2010

Gjøvikbanen

Vist 119 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Denne var spesiell og flott i byggestilen.

Det er mange stasjonsbygninger langs Gjøvikbanen som ligner på denne. Tror det er samme arkitekten som har tegnet de fleste av dem.

Flott når dem er slik. og jeg håper dem får stå.

Er nok Paul Armin Due, dette.

Er det virkelig Paul Armin Due som har tegnet Reinsvoll? Jeg ser at det står så i wikipedia, men det nettstedet er en svært upålitelig kilde. Ifølge Banedata (Bjerke 2004), er følgende stasjoner på Gjøvikbanen tegnet av Paul Due: Grefsen, Kjelsås, Hakadal, Lunner, Gran, Jaren, Eina, Reinsvoll og Raufoss. Paul Armin Due tegnet muligens Nittedal, Roa og Gjøvik.

Helt sikker er jeg ikke, og jeg vet ikke hvor sikker man kan være når det gjelder akkurat Gjøvikbanen. Artemisia.no (som bygger på en artikkel av Øyvind Reisegg i Kunst og kultur nr. 4/2004) gir inntrykk av at Paul Armin har gjort en god del på Gjøvikbanen, uten at det egentlig presiseres. Det må imidlertid innrømmes at Reinsvoll (og Grua) ligner en god del på Lørenskog, som tilskrives Due senior.

Mer generelt sies det også: «Samtidig vil det være rom for å forveksle de to arkitektenes arbeider for jernbanen, også fordi de arbeidet i samme firma, under samme navn.» Jeg tolker dette slik at det råder usikkerhet også utover de tegningene som er signert av Paul Armin. Det er mulig å lese det slik at Paul Armin fikk en slags myk start i farens firma, at Paul sr. kanskje gikk gjennom tegningene og satte sitt navn på dem. Men det blir spekulasjoner.

Jeg har forresten en bestilling inne på Banedata 2004 på biblioteket, og er spent på den. Vet du hva de bygger sine påstander på, siden de sier «muligens» for Paul Armin? (F.eks. sies jo Nittedal gjerne å være av Flikkeid-typen, som typisk tilskrives Paul Armin.) Ut fra det som er sagt, skulle man tro at en signatur fra PAD betyr PAD, mens en PD-signatur ikke gir noe entydig svar, slik at man må ta andre momenter i betraktning.

En annen kompliserende faktor er at Geir Tandberg Steigan, som har skrevet Due-biografiene på Artemisia.no, glemmer seg og tilskriver Elverum stasjon til begge to hver for seg uten å skildre noen form for samarbeid. Det er nærliggende å anta at han ikke har gjennomgått tegningene for å se hvem som har signert, men støtter seg utelukkende på Reisegg — som har gjennomgått tegningene?

Men det er generelt. Jeg kjøper Paul sr. når det gjelder Reinsvoll. Tror jeg. Så får jeg ta en titt på Reiseggs artikkel når jeg henter Banedata.

Jeg ser forresten at Nils Carl Aspenberg, Øystein Reisegg og Trond Børrehaug Hansen gav ut en bok om Gjøvikbanen i 2009. Den er bestilt…

Restopplaget av Banedata gikk dessverre tapt under en brann ved NJKs lager for noen år siden, men det er godt det fins noen eksemplarer på biblioteker rundt omkring. Jeg har ikke sett på den andre boka, men den må sjekkes ut. Har tidligere hatt stor sans for det Børrehaug Hansen skriver.

Jeg mener Øyvind Reisegg, ikke Øystein.

Jeg har nå lest hans artikkel om Paul og Paul Armin Due, og den kan anbefales på det varmeste, uten at jeg nødvendigvis er blitt sikker i ett og alt. Den er å finne i tidsskirftet «Kunst og kultur» nr. 4/2004, s. 224-237 (utgitt av Universitetsforlaget). Skulle være å oppdrive på biblioteket.

Jeg kunne har diskutert detaljer, men vil heller anbefale å lese den, og jeg er som sagt spent på hvordan Banedata dokumenterer sine påstander, og hva som står i boken om Gjøvikbanen.

Hvordan NJKs forskningsgruppe har funnet fram til informasjon om arkitektene vet jeg ikke, men det går sikkert an å få vite. Banedata en uansett en nokså pålitelig sekundærkilde. Informasjonen er hentet fra primærkilder (sentrale og lokale arkiver, fortegnelser, håndbøker, driftsberetninger m.m.), og selvsagt kvalitetssikret før det ble snakk om publisering.

Bildesamlingen (7215 bilder)

 

Tores jernbanebilder (2431 bilder)

 
Annonse

Nye bilder