Telneset planovergang

Planovergang nær nedlagte Telneset holdeplass.

Telnæs holdeplass på Rørosbanen åpnet i 1878. Navnet ble endret til Telneset og status til stoppested i 1891, og i 1936 fikk stedet stasjonsstatus. Det var ganske dramatisk her under krigen, som Wikipedia-oppslaget forteller. Etterhvert har det gått tilbake med virksomheten: Telneset fikk holdeplasstatus i 1985, og det var slutt på togstopp i 2002. Den tidligere butikken på skrå over veien er nedlagt.

Til åpningen fikk Telneset en stasjonsbygning som var tegnet av P.A. Blix. Den var av samme type som bygningene ved Opphus, Atna (brant 1934), Barkald, Auma (revet 2010) og Os (revet 1971). Bygningen fikk skader i 1940, og det ble siden bygget nytt godshus på nordsiden. Bygningene ble revet i 1972. Etter dette stod det i en årrekke et leskur ved den korte plattformen og vitnet om svunne tider. Sommeren 2011 er imidlertid dette borte.

Vi befinner oss 357,56 km fra Oslo S og 497,8 moh, i Tynset kommune. Ved 360,89 km er et sidespor til et grustak. Det finnes oppslag om den nedlagte stasjonen hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Johnsern.com samt omtale i «Rørosbaneboka».

Vist 468 ganger. Følges av 1 person.

Bildesamlingen (7215 bilder)

 

Planoverganger (240 bilder)

 
Annonse

Nye bilder