Harestua 1993

Harestua jernbanestasjon på Gjøvikbanen ligger i Lunner i Oppland fylke. Stasjonen ble åpnet i 1901, da som stoppested og bar navnet Harestuen. I 1910 ble stoppestedet oppgradert til stasjon, og i 1921 ble det nåværende navnet tatt i bruk. Stasjonen ble fjernstyrt i 1972, og ble fullt automatisert i 1980.

Kilde: Wikipedia
Foto: Øivind Vegard Larsen. Scannet fra papirkopi.

Vist 158 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Etter å ha " stått på " i 112 år er livet snart fullført for gamle ærverdige Harestua stasjon. Etter planen skal stasjonen nedlegges om en snau måned . Det skal fortsatt være krysningsstasjon , men for persontrafikken er det slutt. Den nye stasjonen legges ca 2 km lenger nord , litt lenger syd enn gamle Furumo holdeplass.
Dette er det største prosjektet på Gjøvikbanen i manns minne og må tolkes som et bevis på at Gjøvikbanen skal bestå i minst 100 år til.

Bildesamlingen (7215 bilder)

 

Tores jernbanebilder (2431 bilder)

 
Annonse

Nye bilder