Stillverkshus fra Drammen

Stod i krysset mellom Randsfjordbanen og Vestfoldbanen og var i bruk fra 1910 til 1934, ifølge oppslag på Jernbanemuseet, der huset nå står.

Vist 112 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Flott at dette taes vare på.

Jernbanemuseet (45 bilder)

 

Bildesamlingen (7215 bilder)

 
Annonse

Nye bilder