Kornsjø stasjon.

Kornsjø stasjon er en jernbanestasjon på Østfoldbanen. Kornsjø stasjon ligger i Halden kommune, på grensen til Sverige. Stasjonen ble åpnet i 1879, men er ikke lenger i bruk til passasjertransport. Fra Kornsjø stasjon til Oslo S er det 169,20 km.

Vist 1229 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Kornsjø ble fra starten av kalt Femsjøen stasjon, når dette ble endret er jeg ikke sikker på.

Har ikke funnet noe om navneendring (heller ikke hos Norsk jernbaneklubb), men ifølge dette oppslaget hadde stasjonen først en trebygning som brant i 1898. Kong Oscar II var visst sterkt delaktig i at det ble bygget så staselig stasjonsbygning. Det er et oppslag om den også her.

Jeg var inne på norsk jernbanehistorie, denne kunne fortelle som du sier også at det var en trebygning. Mener uten å ha sjekket dette at navnbytte ble når jernbanen ble forlenget til sverige, muliogens noe før.
Etter det jeg kan erindre så var det faktisk flere stasjoner i endel strekninger som først fikk et navn – for så å skifte til nåværende. Norsk Jernbanehistorie i 2 bind fikk jeg låne av en nabo for 30 år siden, der var det mange historier om hvordan det var tenk/utført og driftet noen av anleggen fra startenav. Det mest interessante med bygningsmassene på en stasjon – var den størrelse og utforming – likhet som mange bygninger fikk. Det var vel først på århundredeskifte som murstein ble en vanlig byggeskikk langs jernbanenettet. Jernbanen hadde mange dyktige murere i sitt virke – helt frem til 1970/80 årene, sener har det blitt vanligere å sette bort slik arbeid.

Jeg tror aldri mur ble spesielt vanlig. Det er vel bare i byer med stasjoner av en viss betydning at det ble brukt. Det er vel egentlig høyst oppsiktsvekkende at Kornsjø har murbygning, og det kan nok som sagt kong Oscar takkes for. Åpnet ikke banen også på svensk side i 1879?

Det pussige er at NJK ikke har noe om navneendringen i dette tilfellet. De pleier å fange opp sånt. Enkelte feil har vært rapportert (f.eks. når det gjelder Banedata 94), men jeg regner med at de rettes etterhvert. Kanskje det går an å spørre på forumet på Jernbane.net eller noe sånt?

NSB hadde egne murere, flere steder på hovedbanen bla. Jessheim ble så sent som på 1960 tallet renovert og påbygget. Denne var og er i mur. En nabo var muererformann på jernbanen og jeg er kjent med at dette var en avdeling for østlandet.
Men, når det gjelder Kornsjø har jeg for kort tid siden sett at denne var i en annen sone og der var dette med femsjø nevnt, og den skiftet navn. Om linjen ble åpnet mot sverige i denne perioden – er jeg derimot usikker på. Tro om det var samme sporvidde på den tiden? Mener å ha lest noe om det – uten at jeg kan huske dette helt.
Skal forsøke å sjekke litt opp – for å være mer “bastant” på dette.
Etter å ha forespurt på Femsjøen stasjon – kommer jeg frem til at dette er Tistedalen stasjon idag. Det stemmer forøvrig bedre da Femsjøen (haldenvassdraget) har sitt endepunkt her – før den går over i havet ved Halden. Finner ikke umiddelbart om sporvidden var forskjellig utfra de data som jeg finner på Bing,
Da skulle Kornsjø være Kornsjø – uten endring av navnet.

Østfold (160 bilder)

 

Bildesamlingen (7215 bilder)

 
Annonse

Nye bilder