Roa stasjon-3

Roa på Hadeland, tidligere stasjon på Bergensbanen, før omleggingen av traséen på 1990-tallet.
Administrasjonssenteret, Roa, ligger 55km nord for Oslo, 67km sør for Gjøvik og 30km vest for Gardermoen.

Vist 339 ganger. Følges av 1 person.

Bildesamlingen (7215 bilder)

 

Oppland (83 bilder)

 
Annonse

Nye bilder