Linnerud holdeplass

Linnerud holdeplass på Randsfjordbanen ligger noen få kilometer nord ford Åmot i Modum, nokså avsides nær enden av en smal tilførselsvei til noen hus. Den ligger inntil en planovergang til huset i enden av veien.

Holdeplassen åpnet den 27. juli 1953. I oktober samme år ble skrivemåten visstnok offisielt endret til Linderud, for så å bli endret tilbake i 1997, men det skal ha stått «Linnerud» på skiltet hele tiden. Dette er ifølge Banedata 2004, som videre forteller at persontrafikken ble nedlagt i 2001, startet opp igjen i 2003 og ble nedlagt i 2004. Den korte treplattformen og leskuret er fortsatt intakt og ser ut til å være i relativt god stand. Åpningen til leskuret er imidlertid tettet igjen. Like ved siden av henger fortsatt en høyttaler, uten at undertegnede vet om den virker.

Linnerud holdeplass er 88,60 km fra Oslo V (via Spikkestad). Oppslag finnes også hos Norsk jernbaneklubb og i Wikipedia.

Vist 550 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Her er det flere holdeplasser som er ukjente for meg. Bra at du har dokumentert disse med bilder.

Jeg tenker på perioden fra ca. 1930 til nærmere 1980 som holdeplasstiden. Det var en haug med slike småholdeplasser langs mange baner, før de ble rasjonert bort. De fleste er det ikke så mange spor etter, men man kan komme over ting hvis man begynner å lete i kildene.

Annonse

Nye bilder