Notodden holdeplass

Notodden holdeplass eller kollektivterminal åpnet 30. august 2004 og avløste da Notodden nye stasjon. På stasjonsskiltene står det naturligvis bare «Notodden», og de de fleste vil nok bare si «Notodden stasjon», slik NSB gjør (iblant), men Jernbaneverket bruker «kollektivterminal». Ved bussholdeplassen utenfor står det «skysstasjon», slik det gjerne gjør. Den såkalte nye stasjonen ble i sin tid anlagt da Bratsbergbanen ble koblet sammen med Tinnosbanen i 1917, og det var upraktisk å la sporet gå via den gamle stasjonen. Det ble imidlertid anlagt et kaispor i retning gamlestasjonen også sørfra, og etter at Tinnosbanen ble nedlagt, er ikke hensynet til sammenkobling så viktig lenger. Det er viktigere å ha en sentrumsnær holdeplass. Det er bare enkeltspor bort hit, og det er ikke elektrifisert, men så trafikkeres da også Bratsbergbanen av dieseldrevne motorvogner, selv om banen ellers i prinsippet er elektrifisert.

Notodden holdeplass er 146,22 km fra Oslo V og 31 moh. Det finnes oppslag om holdeplassen bl.a. hos Norsk jernbaneklubb, Wikipedia, Jernbane.net (kalt Notodden nye), Jernbaneverket og NSB.

Vist 172 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder