Notodden gamle stasjon

Notodden er en liten by med flere jernbanestasjoner: cirka to stasjoner og en holdeplass. Notodden gamle stasjon ble tegnet av Thorvald Astrup og oppført i 1908-09 til åpningen av Tinnosbanen. Den opprinnelige traseen ned fra Tinnoset gjorde en sving vestover langs Heddalsvatnets nordbredd, og det er i dette området (i Hydroparken) vi finner den gamle stasjonsbygningen.

Allerede i 1917 ble traseen lagt om for sammenkobling med Bratsbergbanen, og ny stasjon ble oppført lenger øst. Den gamle bygningen står imidlertid fortsatt, til glede for mang en jernbaneentusiast, men er tilsynelatende ikke så godt kjent blant Notoddens befolkning. Etter linjeomleggingen på Notodden har bygget vært brukt som kontorbygg, ifølge et skilt på stedet.

I 2004 var det ny linjeomlegging på Notodden. Nå ledes sporet sørfra bort forbi den gamle stasjonsbygningen, men den nye holdeplassen som er anlagt (ofte kalt Notodden kollektivterminal, skjønt det står skysstasjon ved bussen like ved) ligger litt vest for den gamle stasjonsbygningen. I 2009 ble det feiret jubileum for Tinnosbanen og Rjukanbanen.

I tilfelle det interesserer noen, kan det opplyses at stasjonens posisjon i oppgis til 146,22 km fra Oslo V (for den nye holdeplassen like ved) og ca. 31 moh. Det finnes oppslag om Notodden gamle stasjon også hos Norsk jernbaneklubb, Wikipedia og Jernbane.net.

Vist 410 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Notodden gamle Stasjon har gjenoppstått som kafe

Så bra.

Annonse

Nye bilder