Meheia stasjon

Meheia stasjon på Sørlandsbanen åpnet i februar 1920 med strekningen Kongsberg-Hjuksebø. Ifølge Banedata 2004 ble stasjonen fjernstyrt og ubetjent i 1968 og mistet persontrafikken i 1989, slik at den siden har fungert som fjernstyrt kryssingsspor.

Stasjonsanlegget ble tegnet ved NSBs arkitektkontor og oppført i 1916. Her er bygningen laftet, mens de fleste andre stasjonsbygningene på strekningen er oppført i bindingsverk. Restaurering av stasjonsanlegget ble fullført i 2012. Bilder fra den begivenheten finnes også hos Buskerud brannsikring. Stasjonsbygningen og uthuset er oppført i verneplanen som vernet i henhold til plan- og bygningsloven.

Meheia stasjon er 113,22 km fra Oslo V og 330,37 moh. Andre oppslag er å finne hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Wikipedia.

Vist 194 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder