Veggli stasjon

Det meste av moroa på Numedalsbanen i dag skjer med utgangspunkt i Veggli stasjon. Herfra kan man sykle nordover med dresin et stykke. Akkurat hvor langt er jeg ikke sikker på. Da jeg fôr forbi, syntes jeg det var gjengroingstendenser nær Kravikfjord, men kanskje var det ikke så ille, og ved Kittilsland virket det bedre. Sørover kan man imidlertid glemme å sykle: Planovergangen kan neppe forseres, og deretter bærer det rett inn i buskaset.

Ellers er Vegglis fremste «claim to fame» at stasjonsbygningen har gitt oss navnet «Vegglitypen». Dette er muligens den mest gjenbrukte stasjonsypen i landet, i litt forskjellige størrelser og med enkelte variasjoner. Den er brukt på en rekke baner, inkludert Sørlandsbanen. Stasjonen er tegnet ved NSBs arkitektkontor, og det er gjerne kontorets leder Gudmund Hoel som får æren for arbeidet sammen med Bjarne Friis Baastad. Bygningene ble oppført i 1925. De er malt om på 2000-tallet (jf. her og her).

For ordens skyld kan det nevnes at stasjonens liv som “ordentlig” stasjon faller sammen med banens, med åpning 20. november 1927 og nedleggelse av persontrafikk ved årsskiftet 1988-89. «Banedata 2004» kommenterer tørt: «ubemannet 01.01.1989». Jeg antar at stasjonen faktisk er formelt nedlagt, siden strekningen nord for Rollag ikke er tatt med i Jernbaneverkets «Network Statement».

Veggli stasjon er 60,81 km fra Kongsberg, 160,18 km fra Oslo V og 233 moh. Det står mer om mulighetene for dresinsykling her, og det ser ut til at det også drives vertshus på stedet med mulighet for overnatting i gammel jernbanevogn. Se også dette bildet fra åpningen av banen. Ellers finnes andre oppslag om stasjonen blant annet hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net.

Lite egnet for dresin?

Stengt sørover

Mot stasjonen fra buskaset

Vist 552 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder