Lisleby stasjon

Lisleby stoppested litt utenfor Fredrikstad sentrum åpnet i 1888, noen år etter Østfoldbanen. Stoppestedet ble oppgradert til stasjon i 1923. Denne fikk sikringsanlegg i 1931 og ble fjernstyrt i 1974 og ubemannet i 1979, ifølge «Banedata 2004», som forteller at det var slutt på persontrafikken i 1983.

Det har stått et par forskjellige stasjonsbygninger her, men begge er revet. Bygning nummer to, som var tegnet ved NSBs arkitektkontor, ble oppført i 1926 og revet i februar 2005. Før den ble revet, hadde den hatt forskjellige farger (se f.eks. her og her). I dag står plattformen der ganske tom, men litt utenfor den (og skjult bak noen trær) står den tidligere stasjonsmesterboligen. Det er tvilsomt om togene krysser her, for sporet nærmest plattformen er rustent og noe gjengrodd. Like sør for stasjonen er en planovergang, og sør for den igjen er flere sidespor til industrivirksomheter.

Lisleby stasjon er (eller var) 97,75 km fra Oslo S og 13,4 moh, og den er omtalt også hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Wikipedia samt i boken «Spor. Fra Smaalensbanen til Østfoldbanen og andre lokalhistoriske sidespor» (Hybris Forlag, 2010).

Vist 323 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder