Råde stasjon

Raade stasjon åpnet med Smaalensbanen (Østfoldbanen) i 1879, og navnet ble skrevet «Råde» fra 1921. Stasjonen ble fjernstyrt i 1973 og ubemannet i 1979, ifølge «Banedata 2004».

Vi gjenkjenner stasjonsbygningen som P.A. Blix’ mellomstasjon av tredje klasse A (110 kvadratmeter), i likhet med andre stasjoner som Dilling og Rygge, men Råde skiller seg ut med sin karakteristiske grønnfarge. Et bilde hos Norsk jernbaneklubb viser den riktignok som lys på 1970-tallet, og riktig gamle bilder viser at bygningen har hatt lengre takutspring, slik det opprinnelig var langs hele banen. Her er venterommet fortsatt i bruk, og det skal finnes billettautomat på stedet. Et skilt på en dør opplyser at Råde husflidslag holder til i bygningen. P.t. ser alle tog ut til å stoppe i spor 1.

Det later til at stasjonen har vært nedleggelsestruet, men i stedet har man valgt å oppgradere den. Sommeren 2013 foregår det omfattende arbeider på stedet. Det bygges trappeovergang med heis for kryssing mellom plattformene, og det bygges en stor parkeringsplass på nordsiden av sporene. Enkelte plankebord er nylig skiftet ut i selve stasjonsbygningen, som vel også pusses opp mens man er i gang. Prosjektet er omtalt i lokalpressen bl.a. her, her og her.

Råde stasjon er 77,01 km fra Oslo S og 17,9 moh. Oppslag finnes ellers bl.a. hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Wikipedia, NSB, Jernbaneverket og Rom eiendom, og det er enkelte gamle bilder her.

Vist 562 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder