Lyst på noen utfordringer i sommer?

Det var en gang en stasjon: Burud på Randsfjordbanen

For noen tiår siden lå holdeplassene tett i tett langs mange av jernbanelinjene våre. Siden er de effektivisert bort, men noen av dem er det fortsatt rester etter, som vi ser av en rekke bilder og oppslag i sonen her. I noen tilfeller er det vanskelig å vite hva som er igjen, og det er her du som jernbaneinteressert kan drive litt detektivarbeid.

La oss ta for oss to jernbanestrekninger, Randsfjordbanen mellom Hokksund og Hønefoss og Rørosbanen mellom Elverum og Rena. Her er det muligens noen uoppdagede rester, men vi vet ikke sikkert. Det finnes litt bakgrunnstoff i «Banedata 2004» og i stasjonsoversikten i Jernbaneverkets «Network Statement 2014».

Jernbaneverkets oversikt inkluderer en rekke stasjoner og holdeplasser som ikke er formelt nedlagt, men som for lengst har mistet persontrafikken, og det er disse det er interessant å finne ut mer om. For Randsfjordbanen gjelder det følgende:

 • Hassel (mellom Skotselv og Åmot; bilde 2003)

 • Linnerud (mellom Åmot og Geithus; bilder 2003)
 • Kattfoss (mellom Åmot og Geithus; bilde 2003)
 • Lerskallen (mellom Drolsum og Nakkerud)
 • Hagabru (mellom Nakkerud og Tyristrand; bilde 2011)
 • Tangen (bilde 2011)
 • Posisjonene kan sjekkes her

For Rørosbanen kan disse være aktuelle:

 • Bjørnenga (mellom Grundset og Øksna; undertegnede har vært ved planovergangen, som fikk nytt dekke i 2010, men var holdeplassen rett ved siden av, og hva er igjen?)

 • Sæteren (også mellom Grundset og Øksna)
 • Torgerstua (mellom Øksna og Rudstad; bilde av ukjent dato)
 • Bråten (mellom Rudstad og Åsta, helt sør i Åmot kommune)
 • Nygården (litt nærmere Åsta enn forrige; ble visstnok fjernet i 2002)
 • Delebekk (formodentlig like ved Bechsminne)
 • Skjærodden (like sør for Rena; det er også noen industrispor idet man nærmer seg Rena)
 • Posisjonene kan sjekkes her og her

Beliggenheten kan sjekkes nærmere hos Statens kartverk.

Av andre ting som vi ikke har fått med oss, kan nevnes godshuset ved Nor stasjonSolørbanen (der det muligens også finnes et uthus) samt Hasle holdeplass ved samme bane. Ved sistnevnte er muligens alle rester fjernet, men vi vet ikke sikkert.

Ellers er naturligvis vanlige stasjonsbilder av hus som fortsatt står der, stadig velkommen. God sommer!

Vist 104 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Jeg tar gjerne i mot utfordringer, men noen av disse holdeplassene du nevner krever vel muligens assistanse av Poirot? Hvis de i hele tatt eksisterer fortsatt. Jeg kommer til å ta en tur rundt i landet i sommer, så får vi se hva det blir til.

Glemte i farten Ramstad og Strand holdeplasser på Drammenbanen, der det sannsynligvis er rester, selv om de er nedlagt. En komplikasjon der kan imidlertid være at det foregår arbeid på strekningen.

Annonse

Nye bilder