Stavne-Legangenbanen

Stavne har gitt navn til Stavne-Leangenbanen, men Stavne stasjon ligger ikke på denne grenen, som tar av fra Størenbanen og møter Meråkerbanen ved Leangen stasjon.

Stavne-Leangenbanen i Trondheim er en kuriositet i vår jernbanehistorie. Den ble påbegynt under krigen etter tysk initiativ og var tenkt som et alternativ i tilfelle sabotasjeaksjoner. Ved krigens slutt var den bare halvveis fullført, ikke minst fordi arbeidet med å sprenge den 2,8 km lange Tyholttunnelen var krevende. Banen er 5,8 km lang og ble åpnet først i 1957, men den ser aldri ut til å ha hatt spesielt stor betydning. Den er ikke elektrifisert, men det går visstnok godstrafikk over den.

Lerkendal (åpnet 1988) er eneste egne holdeplass for passasjertrafikk. Det dreier seg om lokaltog via Marienborg og Trondheim S til Steinkjer. (Som sådan stopper de altså også ved Marienborg og Leangen, men de går ikke gjennom tunnelen.)

Det ser ut til at det i 2011-12 ble utført større byggearbeider med bl.a. ny bro, og det ble i den forbindelse søkt om og gitt visse dispensasjoner fra lokale reguleringsplaner.

Banen er omtalt i bøkene «Banedata 2004» og «Glemte spor». Det finnes også oppslag om den i Wikipedia (historisk fremstilling med kart) samt hos Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net, og Jernbanemuseet har laget et Facebook-oppslag om banen. Ved hjelp av nettsøk (f.eks. her) kan man finne gamle bilder fra strekningen.

Marienborg
Lerkendal
Leangen; historisk bilde

Vist 762 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder