Dobbeltspor øst for Mjøsa

Morskogen stasjon: Forbi her åpner det snart nytt dobbeltspor.

Det største utbyggingsprosjektet som pågår innen jernbane her i landet akkurat nå, er muligens omleggingen til dobbeltspor mellom Eidsvoll og Tangen — eller Eidsvoll og Hamar. Dette gjennomføres parallelt med siste del av motorveiutbyggingen i samme område. Det er vanskelig å unngå å legge merke til dette enten man kjører bil eller tog på strekningen. Det er planlagt dobbeltspor til Hamar, men det gjenstår å se hvor mye som blir gjennomført, eller når det blir det. Hvis alt går etter planen, skal det imidlertid bli 17 km med dobbeltspor nordover fra Minnesund i løpet av 2015.

Jernbaneverket har en informasjonsside om prosjektet der det også tas forbehold om vedtak, slik den senere tids medieoppslag viser at det er grunn til. (Dessverre virker ikke alle lenkene fra siden, men man kan jo håpe at det rettes opp.)

Til orientering har også Veivesenet en informasjonsside her om sin gjenværende strekning i området — Minnesund-Labbdalen. Det finnes dessuten et eget nettsted for fellesprosjektet mellom de to institusjonene her.

Vist 259 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder