Skollenborg stasjon

Skollenborg stasjon åpnet i 1871 med Randsfjordbanens sidelinje til Kongsberg. I dag anser vi stasjonen for å være ved Sørlandsbanen. Som vanlig på strekningen er det Georg Bull som har tegnet bygningene.

Stasjonen ble fjernstyrt i 1967 og ubemannet i 1982. Her stoppet lokaltogene mellom Kongsberg og Eidsvoll, men ved ruteomleggingen i desember 2012 ble det slutt på togstopp, selv om det ble sagt at Kongsberg kommune ønsket å beholde stasjonen. Stedets bussholdeplass ser dermed ut til å være eneste mulighet for lokal kollektivtransport.

Wikipedia påpeker at stasjonsbygningen ikke er vernet, selv om den er temmelig nær opprinnelig utseende. Vernet er derimot transformatorstasjonen på stedet.

Skollenborg stasjon er 92,59 km fra Oslo (målt over Drammenbanens gamle strekning via Spikkestad) og 163 moh. Det finnes ellers oppslag hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Rom eiendom. Dessuten er det noen gamle bilder (inkludert av transformatorstasjonen) her.

Vist 358 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Skal stasjonen bare nedlegges eller skal den rives også?

Tror neppe den rives.

Annonse

Nye bilder