Krekling stasjon

Krekling var siste stasjon på Sørlandsbanen i Øvre Eiker på vei mot Sørlandet. Stasjonen åpnet i 1874, tre år etter Randsfjordbanens sidelinje til Kongsberg. Den ble fjernstyrt i 1967, og siden 1994 har det bare vært kryssing her.

Stasjonens bygninger ble tegnet av Georg Bull og oppført i 1874, ifølge «Banedata 2004». Selve stasjonsbygningen ble revet i 1990, men er avbildet hos Norsk jernbaneklubb. Den stod sør for den stadig mer nedtaggede bygningen som fortsatt er der. Hovedsporet har betongsviller, mens sporet nærmest plattformrestene har tresviller. Det har tydeligvis vært flere spor her en gang i tiden, noe vi ikke minst ser på sørsiden av den broen som krysser jernbanelinjen like sør for stasjonen. Sommeren 2012 gjorde regnvær at det gikk ras på begge sider av stasjonen, slik at skinnegangen måtte repareres (se f.eks. her og her).

Krekling stasjon er 85,76 km fra Oslo (regnet via Spikkestad!) og 126 moh. Det finnes oppslag om den også hos Wikipedia og Jernbane.net.

Sørover

Vist 624 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Her er det en stigning på 16 promille,mot K.berg ;-)

Ja, Skollenborg ligger flere titalls meter høyere, men det tenker man ikke nødvendigvis over når man kjører landeveien.

Jeg ser at noen har forsøkt seg på kunstnerisk utsmykning av bygningen, men dette er vel neppe bestilt av Jernbaneverket?

Neppe, men de gjør nok heller ikke noe med det. Det som var der på ditt fem år gamle bilde, er der fortsatt, og det har kommet mer til. Det betyr nok at bygningen ikke er av særlig interesse.

Eller at Jernbaneverket synes at “kunstverket” er verneverdig….

Så gale tror jeg tross alt ikke at de er.

Hyggelig å se bilder fra barndommens dal (husker ikke hvor grønn den var!). I 6 år tok jeg halv åtte-toget fra Krekling til Hokksund mens jeg gikk på realskole og gymnas. På kalde vinterdager måtte konduktørene bortom stasjonsveggen og kikke på gradestokken – Krekling var det kaldeste stedet på strekningen, og det kunne skille 10 grader eller mer fra stasjonen opp til Åssida, der jeg bodde.
A propos stasjonsbygningene, som nå har vært borte i mange år: Det gamle “privetet” (et finere navn på utedo) ble i forbindelse med rivingen flyttet til Krøderen stasjon, og der kan man fremdeles se det – det er tilogmed innredet som wc!

Privetet, ja:

Jeg tror nok det dårlige lyset nedi dumpa bidrar en god del til den blågrønne fargen på barndommens dal i dette tilfellet.

Krekling, oktober 21015

Ser ut som det er ved det samme gamle. Brukes bygningen som lagerskur eller noe sånt?

Ikke så stor forskjell siden 2007. Bygningen blir neppe vernet av Riksantikvaren.. .


Der er det sannelig mange år siden jeg har vært! Antar bildene er tatt fra jernbanebrua.

Ja, det er riktig det. Får god oversikt der, og bygningen burde pusses opp som et minne om gamle dager. .

Annonse

Nye bilder