Ask stasjon

Det er ikke mange fysiske spor etter Ask stasjon i dag, men ledningsfestene røper at det har vært to spor i stasjonsområdet, som lå like sør for en planovergang der man krysser Randsfjordbanen for å komme til Ask kapell. Vi befinner oss like sør for Hønefoss by.

Stasjonen åpnet i 1868 med fullføringen av Randsfjordbanen, og stasjonsbygningen ble tegnet av Georg Bull — som de fleste på strekningen. Det var også et lite uthus / godshus, og bygningene er avbildet hos Norsk jernbaneklubb. De ble revet i 1987. I 1971 ble stasjonen nedgradert til holdeplass. Det var slutt på persontrafikken i 1989, men formelt nedlagt ble holdeplassen først den 1. juli 2003. Ting tyder på at det var poståpneri ved stasjonen en gang i tiden. I dag er det ingen lokaltrafikk på strekningen, men Bergensbanens tog suser forbi i full fart.

Stasjonens posisjon oppgis til 118,03 km, og vi er 69 moh. Det er kort omtale også i Store Norske og Wikipedia.

Vist 355 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder