Gulsvik stasjon

Gulsvik stasjon har ikke persontrafikk i dag, men det er en viktig stasjon i Bergensbanens historie. Den 21. desember 1907 åpnet banen hit vestfra (skjønt strekningen Geilo-Myrdal åpnet først i juni året etter), og Gulsvik var endestasjon et par år før banen ble fullført. I denne perioden var det dampskipsforbindelse østover med Krøderen stasjon i motsatt ende av innsjøen med samme navn, og det ble anlagt et spor ned til bryggen i den forbindelse. Sporet skal senere ha blitt brukt for Gulsvik Sag. Gulsvik stasjon mistet persontrafikken i 1982 og ble fjernstyrt i 1986, og i 1994 var det også slutt på godstrafikken.

Bygningene her er som ellers på strekningen tegnet av Paul Armin Due. Det er en rekke hus i tillegg til selve stasjonsbygningen, så det er ikke godt å vite hva som er opprinnelig del av anlegget, selv om det meste er malt i samme farger. Stasjonsbygningen, som er av Sirnestypen, er på nordøstsiden av sporet. Ved siden av i retning Bergen er et halvanennetasjes hus, og mot Hønefoss er det to enetasjeshus, hvorav det ene vel har vært privet / uthus. Bortenfor dette igjen er noe som er ut som godshus. Det er også et par bygninger på den andre siden av sporene, inkludert en lokstall, og det er flere sidespor / buttspor her. De er neppe brukt særlig mye i dag, selv om det ser ut til at togene krysser. Et gjerde langs plattformen hindrer ferdsel ut på sporet, der togene formodentlig passerer i relativt stor fart. Nils Carl Aspenberg sier i boken «Fra Roa til Bergen. Historien om Bergensbanen» (som anbefales for den som vil vite mer om banen og stasjonen) at det trolig har vært en provisorisk svingskive her i den perioden Gulsvik var endestasjon. Alternativet ville ha vært å rygge lokomotivene helt til Nesbyen.

Gulsvik stasjon er 140,78 km fra Oslo regnet over Roa (175,42 km over Drammen) og 145,6 moh.

Også Terra Buskerud, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Rom eiendom har oppslag om stasjonen, og det er omtale i Banedata 2004.

Vist 628 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder