Åmot stasjon

Aamot stasjon på Randsfjordbanen åpnet den 15. november 1866 med strekningen fra Drammen til Vikersund. Navnet ble skrevet Åmot fra april 1921. Stasjonen ble nedgradert til holdeplass i 1961, og den er etterhvert blitt fjernstyrt og ubemannet, og har også mistet persontrafikken. Nå fungerer stedet bare som krysningsspor, og det er Bergensbanens tog som går forbi her. Se for øvrig dette oppslaget om aktivitetsnivået på stedet gjennom tidene.

Som ellers på strekningen er bygningene tegnet av Georg Bull. I tillegg til selve stasjonsbygningen, som også omfatter et lite enetasjes lokale for godsekspedisjon, er det et større godshus og et slags uthus på samme (østre) side av sporene. På vestsiden litt lenger nord står en banebu. Det ser ut til å være tre gjennomgående spor i stasjonsområdet, hvorav bare ett (?) har betongsviller. Statkarts kartverk viser et sidespor sørfra som går vest for stasjonen og forgrener seg. Stasjonen ligger litt utenfor Åmot sentrum i ganske kupert terreng. Aktivitetsnivået er neppe særlig høyt, og prioriteringen ble høylytt kritisert da veien bort dit ble besluttet asfaltert våren 2012. Likevel ser det ut til at arbeidet ble gjennomført.

Åmot stasjon er 85,37 km fra Oslo V (via Spikkestad) og 23 moh. Oppslag finnes også hos Norsk jernbaneklubb, Wikipedia, Jernbane.net og Rom eiendom. Bilder hos førstnevnte viser at stasjonsbygningen var mørkere på 1970-tallet.

Mot Hokksund og Drammen

Banebu

Vist 400 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder