Vikersund stasjon

Vikersund stasjon var endestasjon da første del av Randsfjordbanen åpnet i 1866, før den ble forlenget videre til Tyristrand og deretter Randsfjord. Skrivemåten ble endret til Vikesund i 1894 og tilbake til Vikersund i 1939. Stasjonen ble fjernstyrt i 1974 og ubemannent i 1999. Persontrafikken ble nedlagt i 2001, ifølge «Banedata 2004», men det later likevel til at enkelte av fjerntogene på Bergensbanen stopper her. Dessuten går Krøderbanen herfra til Krøderen, så det er nok litt virksomhet på det området, selv om det nok er beskjedent sammenlignet med volumene i “normal” passasjertrafikk. Sidebanen Krøderbanen ble åpnet i 1972 og endelig nedlangt i 1985, og den er altså museumsjernbane. For den er det billettsalg, museumsutstilling og en suvenirbutikk på Vikersund.

Stasjonsbygningen ble — jeg hadde nær sagt selvfølgelig — tegnet av Georg Bull, og den er av Askertypen og er blitt forlenget med et tilbygg. I tillegg finnes godshus (ifølge boken «Neste stasjon» tegnet av P.S. Hjort etter Schirmer og von Hanno) og vognremisse. Alle disse tre er fredet, ifølge Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen. Det har også vært lokstall og svingskrive her, og i verneplanen står det: «På Vikersund arbeides det mot å få etablert svingskive, lokstall og mekanisk verksted for ettersyn av museumsmateriellet. Parken vurderes gjenoppbygd.» Det kan virke som om ikke alle formelle trinn er gjennomgått ennå. I 2012 står det fortsatt at stasjonen bli bli fredet, altså at ikke hele anlegget er fredet ennå. For øvrig står det et par bygg på motsatt side av sporene som ser ut til å ha noe med stasjonen å gjøre.

Vikersund stasjon har posisjon 84,5 km (fra Oslo V via Spikkestad og Drammen) og ligger 67,1 moh. Det finnes en rekke oppslag om den, deriblant hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, NSB, Jernbaneverket, Rom eiendom, Stiftelsen Krøderbanen og Jernbane.net.

Vist 387 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder