Treungen stasjon

Endestasjonen for den banen vi kaller Treungenbanen (eventuelt Arendal-Åmli-Trungenbanen), ble åpnet som Tveitsund den 14. desember 1913 og nedlagt den 1. oktober 1967. Det siste skjedde bare et par år etter at banens største godskunde, Søfteland gruver (18 km nord for Treungen), ble nedlagt. Stasjonen ble kalt Treungen fra 1926. Bygningene som inngår i stasjonsanlegget, ble som ellers på øvre del av banen tegnet av Ivar Næss og oppført av Strømmen Trævarefabrik, og det sies generelt at bygningene ikke var fullført før året etter. På endestasjonen Treungen var det et noe større anlegg enn ellers. I tillegg til selve stasjonsbygningen dreier det seg her om privet, godshus, lokstall (med svingskive), vanntårn og telegrafistbolig, ifølge boken «Neste stasjon». «Togbytte på Nelaug» nevner også en rekke andre skur og ramper osv. og viser plasseringen i en plansje.

Selve stasjonsbygningen huser i dag den lokale pinsemenigheten, godshuset er rutebilstasjon for Telemark Bilruter, vanntårnet huser en steinbutikk, og lokstallen huser Lekeland. Graven der det var svingskive, er fylt opp med vann og omgitt av et gjerde. Akkurat hva som befinner seg nedi der, vet jeg ikke, men på denne måten er svingskiven ihvertfall avmerket i terrenget. Treungen er vel også det stasjonsanlegget nord for Åmli med mest aktivitet og det eneste utenom Tjønnefoss som brukes til noe annet enn privatbolig.

Treungen stasjon sies å være 54,67 km fra Nelaug (nye) og 90,89 km fra Arendal. Et eldre bilde her i sonen viser at stasjonsbygningen har vært malt om siden første halvdel av 1990-tallet, og oppslaget hos Norsk jernbaneklubb viser stasjonen også med enda eldre farger. Banedata 2004 har naturligvis oppslag, og det gjelder også Jernbane.net. Dessuten finnes et par bilder i denne reiseskildringen.

Privet

Vanntårn

Lokstall

Svingskivegraven

Mot lokstall og svingskive

Fra stasjonsområdet

Vist 911 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder