Kragerø stasjon

Kragerø stasjon fra bysiden

Stasjonsbygningen i Kragerø ble ifølge litteraturen oppført i 1926, mens trafikken på Kragerøbanen åpnet i desember året etter — først som sørligste del av det som etterhvert ble Sørlandsbanen slik vi kjenner den. Etter åtte år ble imidlertid Sørlandsbanen ført videre, og trafikken på Kragerø avtok sakte, men sikkert. Banen ble nedlagt ved årsskiftet 1988-89 som del av det som gjerne kalles «den store sidebanemassakren».

Stasjonsbygningen er tegnet av NSBs arkitektkontor ved kontorets leder Gudmund Hoel, og det passer bra, for Kragerø var Hoels fødeby. Det dreier seg om en ganske staselig, nybarokk bygning i pusset tegl. Den var ifølge «Banedata 2004» bemannet til 28. mai 1989, altså et halvt års tid etter nedleggelsen av banen. Nedleggelsen i Kragerø skjedde for øvrig med lokale myndigheters velsignelse. Det var nemlig sterkt ønske om å forbedre de lokale veiforholdene, og et par tunneler (Tangenheia tunnel inn mot sentrum og Vadfoss tunnel nærmere Sannidal) er tatt i bruk for biltrafikk. I Kragerø var det også lokstall og svingskive — begge deler borte nå — og stedet var i det hele tatt visuelt preget av jernbanen på en måte som kan være vanskelig å forestille seg nå. Dette er dokumentert en rekke steder på nettet. Se for eksempel denne skildringen fra like før nedleggelsen og denne skildringen av en dresintur på banen etterpå.

Stasjonsbygningen brukes i dag som turistinformasjonskontor og — hva skal vi kalle det? — gatekjøkken. Banedata konstaterer tørt at bygningen er solgt, og vi må vel anta at kjøperen var kommunen. Stasjonsbygningen er fortsatt et kjent og kjært innslag i bybildet, og den står oppført på vernelisten.

Kragerø stasjons posisjon oppgis til 247,38 km fra Oslo og 3 moh. Stasjonen forekommer i en rekke oppslag på nettet. I tillegg til de allerede nevnte gjelder det blant annet hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Wikipedia.

Fra havnesiden (som var togsiden)

Vist 852 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Ser at du var heldigere med været enn da jeg var der i slutten av juni. Synd at det ikke lenger går tog dit.

Jeg hadde vel luksusproblemet med nesten for overveldende lys (og dermed sterkt motlys i den andre retningen samt voldsomme kontraster mellom lys og skygge).

Lite interessant som rent jernbanestoff kanskje – men siden stasjonen er brikke i et noe større spill om lokalt næringsliv for øyeblikket, så bør det vel nevnes litt mer om “dagens bruk” og eier ;

- slik jeg forstår det, er det Kragerø Fjordfbåtselskap som nå eier og har restaurert bygningen. Disse er igjen eid av Kragerø kommune og Telemark Fylke(skommune).

“Hovedgesjeften” i bygget er således å være administrasjonsbygg for et av landets minste fergerederier – som sper på inntektene med å drive turistkontor for kommunen :-) …. i alle fall var det slik det var i 2011, og visstnok tenkt videre.
Imidlertid har en intern personalsak ført selskapet “ut på dypt vann” – noe som i dette tilfellet ikke nødvendigvis skal applauderes som “endelig” – men mer forstås sånn at økonomien KAN føre til at bygget igjen kommer på salg.

Som jernbanehistorie er det nok en smule tragisk at ikke hele området er bevart – med svingskive og det hele. For selv om pakkhuset er bevart (vinmonopolet) sammen med hovedbygningen, så er inntrykket nå at det ‘bare’ er en del av veinettet og sentrum.
På den annen side, så må vi ta inn over oss at det var helt nødvendig å ta området til dagens bruk – slik at vi nå kan si oss rimelig fornøyd med innfartsveien til byen – selv om Øst-Vest-forbindelse fortsatt mangler.

En annen side ved ‘historien’ er (meg fortalt) at jernbanebygget ligger på det som en gang var en holme, hvor sjøen gikk rundt på alle kanter, og inn til brygger langs det som nå er Solbekk’s møbelforretning og With’s boder (KBBL).
Hvor vidt det var i forbindelse med jernbanen eller annet, vet jeg ikke – men det er altså foretatt betydelige ut- og gjen-fylling på et tidspunkt.

Takk for interessante innspill. Man ser ikke nødvendigvis slikt når man farer forbi.

Annonse

Nye bilder