Sannidal stasjon

Sannidal stasjonsbygning ble oppført i 1926, ifølge «Banedata 2004», som ikke sier noe om arkitekt. «Neste stasjon» konstaterer at bygningen er tegnet spesielt for banen, i motsetning til enkelte andre stasjoner, som har fått vanlig Veggli-bygning. Kragerøbanen ble høytidelig åpnet den 1. desember 1927 og fikk vanlig drift fra dagen etter. Den ble nedlagt ved årsskiftet 1988-89. Sannidal ble nedgradert til holdeplass i 1971, og stasjonsbygningen huser i dag en frisørsalong samt boliger. Et godshus/uthus som stod der i 1991, er nå revet.

Ifølge Banedata er det skinnegang fra Neslandsvatn og ned til Sannidal. Det er det ikke i dag, men gamle bilder tyder på at det var det ihvertfall til ca. 2005. (Muligens til 2008, da det var mye veiarbeid i området.) Ved Farsjø er det imidlertid så gjengrodd at det ikke er godt å vite hvordan skinnegangen er på sørsiden, og hvis Statens kartverk er noe å gå etter, fortsetter skinnegangen bare til sørenden av Tyvann. Området rundt Sannidal stasjon bærer preg av oppgradering av veinettet. Stasjonsbygningen ligger like ved en rundkjøring, og fylkesvei 38 følger nå det som før var jernbanetrasé, og forsvinner like sør for stasjonen inn i Vadfoss tunnel, som tidligere var jernbanetunnel. Tidligere fulgte riksveien (som det da var) Sannidalsveien i sikksakk forbi stasjonsbygningen på den andre siden.

Sannidal stasjon ligger/lå 239 km og 36 moh. Det finnes oppslag om den også hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Rom eiendom — og ganske sikkert andre steder. Gamle bilder finnes blant annet her og her.

Vist 376 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder