Hokksund stasjon

Folk er vel så vant til Paul Dues stasjonsbygning at det er vanskelig å tenke seg at Hokksund stasjon har vært annerledes, men det har den. Ved åpningen av Randsfjordbanen til Vikersund i 1866 hadde Hokksund en stasjonsbygning som ligner på den på Magnor stasjon, og det er Magnor som er kopiert etter Hokksund. Bygningen ble i sin tid tegnet av Georg Bull, i likhet med andres stasjonsbygninger på banen. Den brant imidlertid den 17. desember 1895. Dues staselige bygning ble ifølge boken «Neste stasjon» oppført i 1897, mens «Banedata 2004» opererer med 1898. Bygningen er fredet, og hos Jernbaneverket står det dessuten. «Stasjonens verdi som byanlegg styrkes.» Stasjonen ble for øvrig kalt Hougsund frem til 1920. Bilder hos Norsk jernbaneklubb viser at fargene på stasjonsbygningen har vært endret opp gjennom årene.

Av andre bygg her kan nevnes et godshus (formodentlig det som er omtalt som «pakkbod» i boken «Neste stasjon»; det ser ut som det kan være tegnet av Bull og utvidet i forhold til det opprinnelige), lokstall og svingskive. Lokstallen og svingskiven er på sørsiden av sporene i retning Drammen, og ved siden av lokstallen står et lite bygg som i et par kilder omtales som traktorstall. Langt mer påfallende er et større bygg omtrent rett vest for godshuset. Det bærer Jernbaneverkets logo og ser ut til å være en slags togstall. Mellom alt dette er en anselig mengde spor som vitner om stor godstransport i tidligere tider. Noe er det nok fortsatt, men den som virkelig vil vite noe om dette, må studere lokal industrihistorie.

Sidesporet til Kongsberg ble åpnet i 1872, og det er dette som etterhvert er blitt til Sørlandsbanen. Hokksund er i dag forgreningsstasjon mellom Sørlandsbanen og Bergensbanen, og fjerntogene på begge baner stopper her. Dessuten stopper lokaltogene på Sørlandsbanen, altså mellom Kongsberg og Eidsvoll. Lokaltogene på Bergensbanen (eller Randsfjordbanen) — det vil si mot Hønefoss — ble endelig (?) nedlagt i 2004.

Her er det hverdagsåpent venterom og billettautomater, og stasjonen inngår ifølge Jernbaneverket i prosjektet «Levende stasjoner». Det er kafé med samme åpningstider som venterommet. Ellers er det åpenbart leid ut lokaler i stasjonsbygningen til Hørselshemmedes landsforbund (HLF). De fleste (men ikke alle) tog ser ut til å stoppe ved spor 2, og det er undergang mellom stasjonsbygningen og mellomplattformen. For øvrig fremgår tjenestetilbudet av oppslagene hos NSB og Jernbaneverket.

Hokksund stasjon er 70,22 km fra Oslo V via Spikkestad og 8,0 moh. Blant andre nettsteder med oppslag om stasjonen er Wikipedia, Jernbane.net, Eiker.org, Kulturminneløypa.no og Rom eiendom.

Vist 989 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder