Neslandsvatn stasjon

Neslandsvatn stasjon var forgreningsstasjon mellom Sørlandsbanen og Kragerøbanen inntil sistnevnte ble nedlagt på slutten av 1980-tallet.

Stasjonen åpnet i desember 1927 med strekningen Lunde-Kragerø. Da neste del av Sørlandsbanen åpnet i 1935, fortsatte den fra Neslandsvatn mot Nelaug og Arendal, og linjen ned til Kragerø ble en sidelinje. Selv om den nå er nedlagt, ligger skinnegangen der fortsatt ut fra stasjonområdet og til et sted mellom Farsjø og Sannidal — om enn til dels gjengrodd. På Neslandsvatn har Kragerøbanen sporet nærmest stasjonsbygningen, som kalles spor 3, mens Sørlandsbanens tog går på sporene utenfor, som kalles spor 1 og 2. Jernbaneverkets oppslag tyder på at passasjertogene stort sett bruker spor 1, så da er det vel godstogene som benytter spor 2. Utenfor dette er det tre spor til som alle ser ut til å være buttspor, samt et spor på østsiden. Alle disse buttsporene har adkomst nordfra. Her var det nok mer aktivitet i gamle dager.

Bygningene ble tegnet ved NSBs arkitektkontor, uten at «Banedata 2004» oppgir noen konkret arkitekt. Lignende stasjonsbygninger ellers på strekningen tilskrives imidlertid kontorets leder Gudmund Hoel i boken «Neste stasjon» (Gyldendal, 1997). I tillegg til selve stasjonsbygningen, som også ser ut til å inkorporere tilbygg for godsekspedisjon, er det et par bygninger på nordsiden samt en lang og smal bygning noe lenger sør der Kragerøbanen og Sørlandsbanen skiller lag. Ifølge Banedata er svingskiven bevart, men ikke lokstallen som stod her. Hvis dette stemmer, må det avlange bygget ha erstattet lokstallen, for det finnes knapt annen plass rundt svingskiven, bare en fjellklippe. Undertegnede har uansett ikke funnet gamle bilder som viser noe annet bygg på stedet. Et par bygninger enda lenger sør kan også tenkes å ha hatt med stasjonen å gjøre. Ellers viser gamle bilder hos Norsk jernbaneklubb at stasjonsbygningen har skiftet farge flere ganger. Ifølge Rom eiendom inneholder stasjonsbygningen venterom, kontorer og utleieleilighet.

Neslandsvatn har åpent venterom alle dager, men ingen billettautomat eller annen form for billettsalg. Antall parkeringsplasser oppgis til 40, men det er ikke noe sykkelstativ. Det er bussforbindelse til Kragerø, men visstnok bare for enkelte avganger.

Neslandsvatn stasjon er 220,76 km fra Oslo og 72,6 moh. Andre oppslag er å finne hos Wikipedia, NSB og Jernbane.net.

Vist 689 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder