Ski stasjon

Ski vokste for en stor del frem rundt jernbanen og kunne trygt kalles stasjonsby selv før den fikk formell bystatus i 2004. Ski stasjon åpnet med Smaalensbanen (nå Østfoldbanen) i 1879 og ble snart forgreningspunkt mellom banens østre og vestre linje. Som mange andre stasjoner på sistnevnte fikk Ski en stasjonsbygning tegnet av P.A. Blix. Anlegget var av første klasse og hadde i tillegg til stasjonsbygning også godshus, privet, lokstall og anlegg for vannforsyning. Stasjonsbygningen var laftet. Det står litt om den her. Det finnes en rekke gamle bilder av Ski stasjon her.

Stasjonsområdet er drastisk bygget om i forhold til det opprinnelige, og i 1989 ble nytt ekspedisjonslokale tatt i bruk i en forretningsgård på østsiden av jernbanelinjen. Den gamle stasjonsbygningen ble revet i 1993. I disse dager skal stasjonen bygges om igjen, blant annet med flere hensettingsspor. Her snur lokaltogene fra Oslo. Det planlegges også utbygging og effektivisering av banen i området generelt, men på den fronten er ikke alt klart ennå.

Ski stasjon ligger 24,31 km fra Oslo S og 128,9 moh. Servicetilbudet er vist hos Jernbaneverket, og ellers finnes det oppslag om stasjonen blant annet hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, NSB, Rom eiendom og Jernbane.net samt i bøker som «Banedata 2004», «Neste stasjon» og «Spor. Fra Smaalensbanen til Østfoldbanen og andre lokalhistoriske sidespor».

Lokaltogene snur på Ski

Det bygges om

Nye sviller — til hensettingsspor?

Tidligere lokstall?

Vist 524 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder