Kråkstad stasjon

Kraakstad stasjon åpnet med Østfoldbanens østre linje i 1882, og skrivemåten ble endret til Kråkstad i 1921. Stasjonen er i dag ubetjent, men lokaltogene mellom Mysen og Oslo stopper fremdeles, og venterommet er i bruk, ifølge NSB (om enn bare hverdagsformiddager).

Stasjonsbygningen ble tegnet av Balthazar Lange og representerer normal for tredje klasse på strekningen (110 kvm). Som sådan er det et relativt godt bevart anlegg, selv om det er gjort om noe på bygget. (Se f.eks. gamle bilder her og her.) Her er godshuset bygget sammen med selve stasjonsbygningen (en ganske vanlig løsning), og bak denne er et privet. Sistnevnte sies å være eneste bevarte i sitt slag i Follo. Stasjonen hadde poståpneri fra starten av, ifølge Ski historielag, som forteller at dette flyttet til en landhandel i Heimdal i 1919. Litt nord for stasjonen på østsiden av sporet står et bygg fra ca. 1900 som var melkemottak inntil 1946, og ved siden av står det gamle kornmagasinet fra 1918. Sør for stasjonen er noe som ser ut som det kan være uthus eller lager, og sør for dette igjen er en planovergang. Ved stasjonen er det fortsatt mulig å krysse over til midtplattformen av tre til fots, noe som neppe blir endret på, siden stasjonsmiljøet står på vernelisten. Et par gamle jernbanevogner på et sidespor på østsiden kompletterer det historiske miljøet.

Kråkstad stasjon er 5,78 km fra Ski, 30,09 km fra Oslo S og 92,8 moh. Blant andre steder med oppslag om stasjonen kan nevnes Akershusmuseet, Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbaneverket, Rom eiendom og Jernbane.net.

Vist 431 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder