Flere stasjoner nedlegges

Nedlagte Rundelen holdeplass på Gjøvikbanen. Slike steder er egentlig en saga blott allerede.

Som vi har meldt tidligere, arbeides det stadig med planer om utvikling av jernbanedriften, og krav til effektivisering kombinert med utgifter til oppgradering av plattformer gjør at Jernbaneverket velger å nedlegge en rekke holdeplasser nå og da. Nå foreligger en ny liste over holdeplasser som skal nedlegges i nærmeste fremtid. Flere av dem tas ut av rutetabellene allerede mot slutten av dette året. I tillegg til rene nedleggelser er det også snakk om et par sammenslåinger av eksisterende stasjoner / holdeplasser, der det formodentlig skal bygges nye plattformer et sted imellom dagens stoppesteder.

Vist 195 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Hadde vært enda verre om de hadde revet stasjonene….

Det var sånn de gjorde før. Nå blir det vel ramaskrik om de prøver.

Som et apropos til de nedleggelsene som gjelder Kongsvingerbanen, har Jernbaneverket utarbeidet en rapport som blant annet har trafikkstatistikk og diskuterer mulig fremtidig utvikling, inkludert flere mulige nedleggelser.

Annonse

Nye bilder