Vestfossen stasjon

Vestfossen stasjon åpnet i 1871 da Randsfjordbanens sidelinje til Kongsberg åpnet. I dag anser vi nok stasjonen for å ligge på Sørlandsbanen.

Opprinnelig hadde stasjonen en laftet stasjonsbygning som ble tegnet av Georg Bull. Denne skal ifølge Lokalhistoriewiki ha blitt sterkt ombygget, og den ble brukt som stasjonsmesterbolig før den ble utleid og så solgt. Jeg antar at det dreier seg om huset like ved siden av den nåværende stasjonsbygningen. Sistnevnte er i pusset tegl og ble tegnet av Harald Kaas. Den ble oppført i 1910 og utvidet i 1951 og 1967. Et godshus oppført i 1910 er senere revet, og det har også vært pakkhus for Vestfos Cellulosefabrik og Eker dampsag her. Stasjonen ble rustet opp i 2009-2010. Plattformene ble forlenget og nye leskur oppført. Jernbaneverket forteller om ny adkomst til plattform 2 (tog i retning Kongsberg) via overgangsbro øst for stasjonen. Så vidt jeg forstår, dreier dette seg om broen med fylkesvei 68.

Det fremgår av oppslaget hos Norsk jernbaneklubb at stasjonen ble fjernstyrt i 1967 og ubetjent i 1982. Rutetabeller hos NSB tyder på at lokaltogene mellom Kongsberg og Eidsvoll stopper her, men ikke fjerntogene på Sørlandsbanen. Venterommet sies å være i bruk på hverdager. Ifølge NSB er det ikke billettautomat her, men det finnes validatorer. Det er bussholdeplass rett ved siden av stasjonen.

Vestfossen stasjon er 75,79 km fra Oslo og 22,8 moh, ifølge Jernbaneverket og «Banedata 2004». Det er imidlertid målt over Drammenbanens gamle strekning via Spikkestad.

Foruten i allerede nevnte kilder finnes det oppslag om Vestfossen også hos Rom eiendom, norsk og engelsk Wikipedia og Jernbane.net.

Fra plattformsiden

Tidligere stasjonsbygning?

Leskur på nordvestsiden

Mot Kongsberg

Vist 273 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder