Slik fungerer jernbanen

Jernbaneverket vedlikeholder banenettet, her ved Trangsrud planovergang på Solørbanen

Jernbaneverket har en PDF-brosjyre om forskjellige sider ved jernbanedrift som kanskje kan være av interesse for folk i denne sonen. Stoffet ble opprinnelig utgitt i 1993 i informasjonsheftet «Slik fungerer jernbanen. Samspill mellom spor, banestrømforsyning, signal- og sikringsanlegg, teleanlegg og rullende materiell» av NSB Gardermobanen AS og NSB Banedivisjonen (nå Jernbaneverket), med bistand fra AS Civitas. Det finnes (minst) to versjoner på nettet: én fra 1999 og én fra 2011.

Tittelen sier endel om hva det dreier seg om. Brosjyren handler om det som Jernbaneverket driver med, altså anleggene som gjør at man kan kjøre tog. Endel tekniske aspekter (eller i det minste hensikten) forklares på en forståelig måte, og det gjøres rede for organisasjonsstruktur. Ikke minst finnes det nøkkeltall for forskjellige jernbanestrekninger, og det er en oversikt over landets jernbanenett med prioritering ut fra bruk, forventet utvikling og samfunnsmessig nytte. I 2011-utgaven er denne oversikten forenklet til å vise hvilke strekninger som er elektrifisert og ikke, men noe av det andre stoffet er ajourført.

Vist 246 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder