Lillesand-Flaksvandbanen

Tveite stasjon

Lillesand-Flaksvandbanen ble anlagt primært for å lette tømmertransporten fra Tovdalselva (kalles også Topdalselva) til utskipingshavnen Lillesand, idet lav vannstand ofte gjorde fløtingen vanskelig. Arbeid for bane startet på 1870-tallet, Stortinget gav konsesjon og statsstøtte i 1891, og banen åpnet den 4. juni 1896. Den gikk altså mellom Lillesand og Flaksvand (Flaksvatn), som er like vest for Birkeland. Dette var den første jernbanestrekningen i Agder.

Banen ble bygget med smalspor (1067 mm) og dårlig skinnekvalitet, og den var svingete. En oversikt over trafikkvolumene i boken «Glemte spor» (Baneforlaget, 1994) viser at godstrafikken dabbet kraftig av etter de første årene, og fra 1920-tallet var passasjervolumene neglisjerbare (under tusen passasjerer i året), utkonkurrert som banen var av busstrafikk. Banen gikk da også med underskudd i det meste av sin tid, og det var neppe noen overraskelse da den omsider ble nedlagt i 1953. Banen hadde aldri forbindelse med noen annen bane, selv om det på et tidspunkt var noen som mente den burde forlenges til OggevatnSørlandsbanen.

Skinnene er for lengst revet opp og en god del av strekningen er skogsvei, men ved tre stasjoner finnes det fortsatt bygninger: Lillesand, Tveite og Flaksvand. Ved sistnevnte har det riktignok vært en god del utbygging, så stasjonsanlegget kan være vanskelig å få øye på med én gang.

Det finnes et eget nettsted viet til banen, og ellers finnes det oppslag om banen hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net.

Lillesand
Tveite
Flaksvand

Vist 1327 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder