Fidjetun stasjon

Som andre stasjoner på strekningen Nelaug-Grovane (på Sørlandsbanen) åpnet Fidjetun den 22. juni 1938, men «Banedata 2004» sier underlig nok at stasjonsbygningen ble oppført i 1931. Vi befinner oss i Birkenes kommune mellom Herefoss og Oggevatn. Stasjonen ble nedgradert til holdeplass i 1970 og fjernstyrt i 1978. Fra 1989 var det bare krysningsspor her — samt et buttspor.

Bygningen vi ser på bildet her, er ikke stasjonsbygningen, selv om stasjonsskiltet er festet på den. Den står litt tilbaketrukket fra plattformen. Den stasjonsbygningen som en gang stod her, ble tegnet ved NSBs arkitektkontor, uten at Banedata spesifiserer noen enkeltarkitekt. Den ligner imidlertid mye på andre stasjonsbygninger som i boken «Neste stasjon» tilskrives Gudmund Hoel. Bygningen ble revet i 1987. Norsk jernbaneklubb har bilder av stasjonsbygningen samt av et leskur som stod der etter at den opprinnelige stasjonsbygningen var revet.

Fidjetun er 313,69 km fra Oslo og 172 moh. Wikipedia har et lite standardoppslag med et gammelt Wilse-bilde, og det finnes gamle bilder også her. Jernbane.net og Nebysamlingene har med den nedlagte holdeplassen i baneoversiktene.

Vist 806 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder