Brandval stasjon

Selv om strekningen Kongsvinger-Flisa (første del av Solørbanen) åpnet i 1893, drøyde det litt for Brandval, ifølge Banedata 2004: Et stoppested åpnet den 22. januar 1912 og fikk stasjonsstatus i 1951 for så å nedgraderes i flere trinn og nedlegges.

Det avbildede bygget er det eneste som står igjen på Brandval, men dette oppslaget avbilder også et privet. Den bygningen vi ser i dag, omtales som godshus, men ingenting tyder på at det har vært noen annen stasjonsbygning på stedet, så vi får vel anta at den tok seg av de funksjoner som skulle håndteres. Hverken Banedata 2004 eller andre kilder sier noe om hvem som tegnet bygningen(e).

Vi befinner oss 116,38 km fra Oslo og 153 moh, og også Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net har oppslag om Brandval samt at stedet nevnes i oppslaget i Nebysamlingene.

Vist 568 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder