Rise stasjon

Rise er stasstasjonen på Arendalsbanen. Her er et relativt intakt og velholdt stasjonsanlegg fra banens glansdager, og stasjonen er tilholdssted for Arendalsbanens venner. På vei fra Arendal til Nelaug er dette siste stasjon i Arendal kommune før grensen til Froland.

Stasjonen ble anlagt i forbindelse med Arendalsbanen, men siden åpningen av den drøyde noe (ikke minst som følge av lokaliseringsstriden omkring Arendal stasjon), gikk den første togtrafikken hit over Grimstadbanen, som åpnet i 1907. Først året etter åpnet Arendalsbanen, og ifølge litteraturen var det omstigning mellom banene her. Det var altså ikke noe direktetog mellom Grimstad og Arendal (eller for den saks skyld mellom Grimstad og Nelaug eller Åmli / Treungen). I disse dager er det bare Arendalsbanens tog som stopper, og stasjonen er ubetjent (siden 1983) og uten billetautomat og venterom. Det er forresten mulig at vi burde kalle Rise en holdeplass. Kryssing er neppe mulig, for alle sidesporene er blindspor med manuelle sporveksler.

Stasjonsanlegget ble tegnet av Paul Armin Due. Det omfatter i tillegg til stasjonsbygning også privet samt et vanntårn litt nord for plattformen. Vanntårn er det flere av langs Arendalsbanen, men bare det ved Rise er i gjennomført jugendstil. Det er ukjent for undertegnede om et par små bygninger vis-à-vis vanntårnet har (eller har hatt) noe med stasjonen å gjøre, men de er ikke omtalt i boken «Neste stasjon», som for øvrig daterer bygningene ved stasjonen til 1910. Privetbygningen sies å være av Heskestadtypen (jf. Flekkefjordbanen), og vanntårnet har sin dobbeltgjenger på Flikkeid. Også stasjonsbygningen er av Flikekid-typen. Stasjonsanlegget er fredet. Foruten at Arendalsbanens venner holder til i stasjonsbygningen, står det et togsett med logoen deres på et sidespor her.

Rise stasjon er 10,19 km fra Arendal, 307,44 km fra Oslo og 44,8 moh. Andre oppslag er å finne hos Arendalsbanens venner, Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB og Jernbaneverket — samt, naturligvis i Banedata 2004.

Vist 679 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder