Nelaug stasjon

Den opprinnelige Nelaug stasjon (ved innsjøen med samme navn) åpnet den 18. desember 1910 og lå omtrent en kilometer lenger opp på Arendalsbanen (altså vekk fra Arendal). Posisjonen oppgis til 282,5 km fra Oslo V, mot 281,41 km for dagens stasjon, som åpnet i 1935 da Sørlandsbanen ble forlenget hit fra Neslandsvatn. Ved samme anledning ble den gamle stasjonen nedgradert til lastespor. Oppslaget på Jernbane.net tyder på at det ikke er så mye igjen av bygninger ved den tidligere stasjonen. Stasjonsbygningen (tegnet av Harald Kaas) ble flyttet til Flaten i 1962 etter at den opprinnelige bygningen der brant. Den 22. juni 1938 åpnet strekningen Nelaug-Grovane og forbandt Sørlandsbanen med Setesdalsbanen. Resultatet ses på kartet som to jernbanelinjer som krysser hverandre, omtrent som for Hønefoss stasjon.

Nelaugs «claim to fame» er altså som forgreningsstasjon mellom Arendalsbanen og Sørlandsbanen, men stasjonen ligger egentlig ganske bortgjemt til, en halv mils avstikker fra fylkesvei 415. Det sies at lokalsamfunnet (som har eget nettsted) vokste opp rundt stasjonen. På det meste var det rundt 30 ansatte her; i dag er det 6. Det sies på Nelaug.no at stasjonen ikke er fjernstyrt. Derfor er den betjent av Jernbaneverket, som undertegnede så da et godstog passerte. Billettsalg finnes ikke, men venterommet er fortsatt i bruk, og det er bussholdeplass og landhandel i nærheten.

Dagens stasjon ble tegnet ved NSBs arkitektkontor. Det er flere bygninger i tillegg til selve stasjonsbygningen. Blant annet er det en lokstall (og svingskive) mellom sporene mot Kristiansand og Åmli, og på “sjøsiden” av sporene ved selve stasjonen er et vanntårn i betong. I retning Arendal/Oslo er et forholdsvis stort bygg som nok har (eller har hatt) med lasting av gods å gjøre, og det er et lite uthus nær perrongen. Også enkelte andre bygninger i nærheten kan tenkes å ha hatt tilknytning til stasjonen. To sidespor på nordsiden går inn i berget.

Nelaug stasjon ligger 36,2 km fra Arendal og 141,1 moh. Det finnes oppslag om stasjonen hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb (ny, gammel), Jernbane.net, NSB, Jernbaneverket og Rom eiendom — samt i Banedata 2004.

Alternativ vinkel

Endeveggen

Mot Oslo og Arendal

Mot Oslo og Arendal

Mot Nelaugvatnet

Lokstall i det fjerne

Spor inn i berget

Vanntårn av betong

Alternativ til toget

Godstog på vei

Godstog kommer nærmere

Godstog passerer

Vist 1176 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder